62.2. гр. Габрово /кв. Зелено дърво/-рид Магарьовец-вр. Малуша

Оценете
(0 гласа)

62.2. гр. Габрово /кв. Зелено дърво/-рид Магарьовец-вр. Малуша - слизане

Денивелация – 550 м., време на движение 2.30-3.00 часа, разстояние – 7.9 км.

Маркировка: от вр. Малуша до вр. Кота 889 – бяло-жълто-бяло, от вр. Кота 889 до кв. Зелено дърво - немаркиран

2014-01-05 134604

 Изтегли: GPS трак          

 

      Връх Малуша /1341 м./ е възлов връх, при който от главното било на планината се отделят няколко странични рида. На юг се спускат стръмните и къси ридове Бакаджика и Черната могила, които разделят реките Голяма Варовита, Средна Варовита и Крайна Варовита. На север се отделя мощният и дълъг рид Магарьовец, който разделя реките Зеленишка и Козята река. Краят на този рид е в габровския квартал Радецки, при водослива на реките Белилска и Козята река. По билото на рида Магарьовец има маркираната туристическа пътека, която започва малко под вр. Малуша. Табелките по пътеката насочват точно към кв. Радецки. От вр. Малуша се слиза 20 м. на североизток до останки от турски окопи. По време на боевете около вр. Шипка по поляните на вр. Малуша бил разположен щаба на Сюлейман паша, както и най-тежките оръдия на турската артилерия. От окопите на север от билната пътека Ком-Емине се отделя широка немаркирана пътеката. Разклонът от пътеката КЕ на север не е маркиран. От северната страна на вр. Малуша, малко под главното било, минава водоравен черен път. Най-вероятно маркировката на пътеката към кв. Радецки започва именно от него. При турските окопи главното било се напуска и се навлиза по пътеката в гората. Следва стръмно спускане на север по рида Магарьовец, като след 10 мин. се пресича черния път. Продължава се по пътеката на север и след още 5 мин. се излиза отново на пътя при равна гола седловина между върховете Малуша от юг и връх Кота 1251 от север /15 мин. след началото/. Връх Кота 1251 е интересен с това, че на темето му има голяма крепост с размери 110 на 120 м. Тази крепост, заедно с разположените по-надолу по билото на рида оше две крепости - на вр. Магарьовец и на връх Кота 833, показват, че пътя от вр. Малуша на север най-вероятно е стар римски път. На тази седловина за пръв път се появява нова и гъста маркировка, която е дублирана и с табелки. На седловината черният път се раздвоява. Единият му край се спуска по западния склон на рида Магарьовец към долината на река Зеленишка. Другият край слиза по източния склон на рида, като на няколко пъти отново се качва на билото му.

       Маркираната туристическа пътека продължава по средата между двата черни път, по билото на рида. Следва кратко изкачване на ниския и горист вр. Кота 1251. След върха пътеката се разширява до изоставен черен път /най-вероятно римски/, спуска се към седловината с връх Магарьовец /Самарденски чукар/ /1210 м./ и след това изкачва и него. От седловината с разклона на черните пътища до вр. Магарьовец се върви 20 мин. /35 мин. общо/. Вр. Магарьовец е покрит с тръни и изровени от иманярите камъни, като липсва отметка за връх. Тук е втората крепост по билото на рида Магарьовец. Крепостта е по-малка от първата и е с размери приблизително 40 на 50 м. От върха пътеката стръмно се спуска към седловината със следващия връх Кота 1089. На тази седловина пътеката пресича черния път и продължава да слиза, като си променя посоката на североизток. По-надолу наклонът става по-слаб, минава се през участък залесен с овощни дървета и 20 мин. след вр. Магарьовец се достига до разклон /55 мин./. Пътеката се раздвоява, като и двете й продължения са маркирани. По кой от двата края ще се продължи е все едно, защото 5 мин. по-надолу те отново се събират /60 мин./. Около мястото на раздвояването и събирането на пътеките билото на рида се покрива за кратко с красив скален гребен. През един отвор в скалите и на няколко метра от пътеката се вижда масивна дървена колиба, в която има одеяла, канчета, чаши и всичко друго, необходимо за живот в нея. Пътеката пресича скалистия връх Кота 1039 и отново променя посоката се в северна. Следва стръмно слизане през сечище в местността Магарьовец. От сечището се отделя в западна посока черен път, който по Солишки дол се спуска в долината на р. Зелениковец. 20 мин. след събиране на разделените пътеки се достига до седловината с връх Кота 889 /80 мин./. На тази седловина пътеката се разделя, като маркираният й край продължава на североизток през поляните в местността Магаревич към кв. Радецки. Преди да достигне до кв. Радецки маркираната пътека пресича връх Кота 833 на който е разположена третата крепост по билото на рида Магарьовец. Немаркираният край на пътеката продължава на север със стръмно слизане по билото на къс страничен рид. Денивелацията от вр. Малуша до разклона е 450 м.

       След разделянето на пътеките наклона на север силно се увеличава. Слиза се през вековна смесена гора от дъб и бук, като много от дърветата са с огромни стволове и хралупи по тях. Пътеката е широка и сякаш нарочно вкопана дълбоко в склона. Спускането става чрез няколко серпентини, като само в най-долната част на рида се върви по права линия. 25 мин. след разклона с маркираната пътека се слиза до река Белилска /105 мин./. Денивелацията от разклона до реката е 250 м. Квартал Зелено дърво се намира точно над пътеката, но склонът към него е много стръмен и силно обрасъл с гъста гора и тръни. Пътеката избягва стръмната част, като завива на запад и продължава водоравно срещу течението на реката. След 10 мин. се излиза на по-широко и равно място, при водослива на река Белилска с река Зеленишка /115 мин./. Река Зеленишка се пресича по брод, който е до покрити със зелен мъх, останки от каменна сграда. Следва пресичане по брод и на р. Белилска. След брода започва изкачване по тясна и стръмна пътека към кв. Зелено дърво. Пътеката лавира между гъсти дървета и драки и 20 мин. по-нагоре достига до черен път /135 мин./. Продължава се по черния път, който след 10 мин. извежда до масивна бетонна чешма при първите къщи на с. Зелено дърво /145 мин./. До центъра се върви още 10 мин., като по пътя се минава покрай новия храм на селото /155 мин./. От река Белилска до центъра на селото се изкачват 170 м. височина.  

PC290151

На вр. Малуша

PC290166

От вр. Малуша на север към вр. Магарьовец

PC290168

От вр. Малуша се слиза към това артилерийско гнездо 

PC290169

Разклонът под вр. Малуша

PC290170

Началото на пътеката към км. Зелено дърво

PC290175

Седловината на която се появява маркировката

PC290178

Пътеката и маркировката по билото на рида Магарьовец

PC290181

Широката пътека след вр. Магарьовец

PC290184

Колибата до скалния венец

PC290186

Началото на скалите по билото

PC290190

Слизане към сечището под скалния венец

PC290194

Разклонът кв. Радецки-кв. Зелено дърво

PC290199

Пътеката към р. Белилска

PC290208

Местността с големите хралупести дървета

PC290211

Най-долната вкопана част на пътеката

 

PC290215

Местността при водослива на реките Белилска и Зеленишка

PC290219

От пътеката към кв. Зелено дърво назад към рида Магарьовец

PC290224

"Арестуваният" храм на кв. Зелено дърво

2014-01-05 134640

Профил на маршрута

Прочетена 2375 пъти
   

В сайта са ползвани карта и GPS тракове от www.bgmountains.org

   
 
© ПЕЛИТКО - Планински пешеходен туризъм