Печат на тази страница

60.1. Местност Лъгът-Ловната чешма-пътека Джаксана-седловина Червената локва

Оценете
(1 глас)

60.1. Местност Лъгът-Ловната чешма, пътека Джаксана-седловина Червената локва - качване

Денивелация – 900 м., време на движение  2.30-300 часа, разстояние – 8.1 км.

Маркировка: бяло-червено-бяло

2013-12-19 103227

Изтегли: GPS трак

          Местността Лъгът се намира при водослива на реките Росица, Багарещица и Зелениковец. Вливането на река Багарещица в река Росица става в най-западния край на местността, а това на Зелениковец - в най-източния. Между двата водослива природата е оформила красиво долинно разширение, покрито с тучни пасища. На север долината е заградена от дългия рид Мусин дял, а на изток от рида Осениковец. От юг към нея се спуска ниският рид Зелениковец, а от запад заграждането довършва високият и стръмен рид Ганьова локва. Такъв „лъг“ има не само по долината на река Росица, но и по тази на река Зелениковец. Там разширението е дори по-дълго, широко и красиво от това по река Росица и също се нарича Лъгът. Този втори „лъг“ остава скрит за туристите, защото достъпът до него е ограничен от масивната ограда на Дивечовъдно стопанство „Росица“. Името Лъгът идва разбира се от думата „лъг“, което значи ливада. Но може да идва и от думата „лъка“, която значи кривина, защото през ливадите на Лъгът реките Росица и Зелениковец много красиво ЛЪКАтушат. В миналото местността Лъгът се е ползвала главно като изходен пункт за дърводобив. Околните села като Стоките и Кръвеник били известни с обработката на дървен материал и производството на различни предмети от дърво. Дъскорезници и стругове в Лъгът имал известният габровски търговец Пейо Узуна. Изработвали се всякакви предмети от дърво като паралии, вагани, чекръци и други. През 30-те години на XX-ти век Пейо Узуна започнал в Лъгът производството на „унгарски“ вили, като докарал 5-ма работници чак от Унгария. По-късно тези традиционни за района занаяти постепенно отмрели, но дърводобивът останал. В местността били построени няколко сгради на горското, които обслужвали изсичането на горите. Кой знае защо тук построили и фабрика за барут. През 1933 г. при първия преход Ком-Емине Павел Делирадев и неговите спътници объркали пътя около вр. Росоватец и по рида Солището слезли до Лъгът. Пренощували в барутната фабрика и на другия ден се изкачили отново до билото по рида Зелениковец. По-късно в м. Лъгът било изградено и Държавно ловно стопанство “Росица”. Заради ловното стопанство долната част на рида Зелениковец и устието на река Зелениковец били преградени с масивна ограда. До поставянето на оградата изкачването от Лъгът към главното било на планината и хижа Мазалат  ставало директно на юг по ниския рид Зелениковец. След заграждането на рида се наложила промяна на маршрута. Първоначално туристическата пътека към х. Мазалат била прокарана по билото на високия и стръмен рид Ганьова локва, а по-късно пренасочена по долината на река Росица.

     Достигането от гр. Севлиево до м. Лъгът става през пролома на река Росица, като се минава през селата Горна Росица, Батошево и Стоките. Асфалтовият път свършва пред портала на ловното стопанство „Росица“. От края на асфалта към х. Мазалат се продължава водоравно по черен път в западна посока, срещу течението на река Росица. При последните сгради се подминава голяма чешма вляво от пътя. Пак отляво остава ридът Зелениковец, чиято долна част е обезлесена и преградена с масивна ограда. 10 мин. след началото се достига до разклон в западния край на м. Лъгът, при водослива на реките Росица и Багарещица. След водослива река Росица завива на югоизток и се вклинява между ридовете Ганьова локва от запад и Зелениковец от изток. На разклона се завива по черния път наляво и на югоизток по долината на река Росица. Десният път продължава на запад по долината на река Багарещица, като в тази посока се виждат няколко сгради. Веднага след разклона започва плавно изкачване. Последователно се подминават бетонно водохващане вляво и поляна с ловна вишка вдясно. 15 мин. след разклона се достига до обитаема сграда /25 мин. след началото/. Най-вероятно сградата е на „водното“ и е някакъв контролен пункт, защото около нея има няколко бетонни водохващания. След още 15 мин. се минава под въжена линия за свличане на дърва /40 мин. общо/. Въжената линия е маркирана с табели като “опасна” и при преминаване под нея трябва много да се внимава. 5 мин. по-нагоре се достига до нов разклон при до водослива на река Росица с река Малобухалщица /45 мин./. На разклона има ловна вишка и дървен навес. Продължава се край ловната вишка по десния път, който следва на юг долината на река Росица. След водослива се върви по черния път още 35 мин. и се достига до нов разклон /80 мин./. Денивелацията от м. Лъгът до този разклон е около 400 м.

      При този разклон основният черен път напуска долината на река Росица и се изкачва в югоизточна посока по рида Бухалски средок, разделящ реките Росица и Малобухалщица. На разклона маркировката към х. Мазалат насочва по десния път в южна посока. Ако на разклона се продължи по основния черен път наляво, след няколко минути се достига до Ловната чешма с беседка до нея. Ако се продължи по маркировката надясно, след няколкостотин метра черният път се стеснява до пътека. По нея за по-малко от 10 мин. със слаб наклон нагоре се достига до водослива на двата основни потока, образуващи река Росица /90 мин./. При водослива има дървен мост над един от потоците и пейка след него. Потокът се пресича по дървения мост и веднага след това пътеката започва стръмно да се катери нагоре. Изкачването става по рида, разделящ двата потока. В пътеводителите ридът е наречен Говежди рът, но този рид остава от дясната страна на пътеката. Говежди рът е страничен рид, отделящ се от основния рид Ганьова локва. Ридът, по който пътеката се изкачва, се отделя направо от главното било на планината и се нарича Джамбалая /джамбалая – вид ястие, нещо като турлюгювеч/. Туристическата пътеката по него пък се казва Джаксана и следва неотклонно билото на рида. Пътеката Джаксана е много стръмна, като от дървения мост до билото на планината трябва да се преодолеят за кратко разстояние около 500 м. височина. Изкачването с нормален ход до главното било става за около 60 мин., като през цялото време се върви през разредена букова гора, без панорамни гледки /150 мин./. Малко преди да достигне билото пътеката Джаксана излиза над горския пояс и след няколко метра свършва при маркировъчен кол от пътеката Ком-Емине. На няколко метра западно от кола е седловина Синята локва. От тази седловина с водоравен ход в западна посока за няколко минути може да се стигне до х. Мазалат. На главното било се завива на изток и по пътеката КЕ след 10 мин. се достига до седловина Червената локва /160 мин./. Седловина Червената локва е възлово място по билото, защото при нея излизат черният път откъм м. Лъгът от север и маркирана туристическа пътека откъм с. Скобелево от юг. На седловината има няколко големи информационни табели на парк Централен Балкан.

PB160006

От краят на асфалта в местността Лъгът се тръгва на запад по долината на река Росица

PB160001

От ляво остава портала на Ловно стопанство "Росица"

PB160009

Голямата чешма при последните сгради в местността Лъгът

PB160012

Първият разклон в западния край на Лъгът при водослива на реките Росица и Багарещица

PB160021

Вторият важен разклон е при водослива на реките Росица и Малобухалщица

PB160029

И третият разклон важен разклон е при напускането на основния черен път 

PB160023

Ако се продължи към х. Мазалат по черния път след няколко минути се достига до Ловната чешма

PB160025

При ловната чешма има и масивна беседка

 

PB160034

Дървеният мост в началото на пътеката Джаксана

PB160040

Денивелацията по пътеката Джаксана

 

PB160041

На места пътеката е препречена с паднали дървета

PB160044

Огромното буково дърво при излизането от гората

PB160047

Тройният разклон на билото на планината

PB160049

От разклона на запад се отива за няколко минути до х. Мазалат 

PB160057

Седловина Червената локва

2014-02-04 090538

Профил на маршрута

Прочетена 5482 пъти