Печат на тази страница

51.8. с. Рибарица-Драгоманов дол-Яворов рид-местност Кашка-вр. Ушите

Оценете
(0 гласа)

51.8. с. Рибарица-Драгоманов дол-Яворов рид-местност Кашка-вр. Ушите  - слизане

Денивелация – 950 м., време на движение – 3.30-4.00 часа, разстояние – 12.1 км

Маркировка: от вр. Ушите до разклона към Драгоманов дол-бяло-синьо-бяло и ЗКМ, от билото до Черната река - немаркиран

 2014-02-12 132605

   Изтегли: GPS трак

           

     От главното било на Стара планина при връх Ушите /1637 м./ се тръгва на север по билото на Яворов рид. Ридът свързва Стара планина с Васильовска планина, която е част от Предбалкана. Яворов рид е и вододел между водосборите на реките Вит на запад и Осъм на изток. Туристическата пътека ползва трасето на римски път, който южно от планината води началото си от град Клисура и село Розино и по билото на Яворов рид слиза на от северната и страна към хижа Васильов. Пътят се нарича Васильовската пътека и в миналото бил интензивно използван. От вр. Ушите на север маркировката по Васильовската пътека е двойна – бяло-синьо-бяло за х. Васильов и бяло-жълто-бяло за хижа Хайдушка песен. Пътеката върви от източната страна и малко под билото на рида. Източният склон е стръмен и лавиноопасен, затова през зимата задължително трябва да се върви само по билото. По пътека се върви с леко слизане надолу и на северозапад по границата на горския пояс, като се пресича изворната област на река Камачарска. В миналото вадили от тази река големи речни камъни за воденици и оттам останало името Камачарска. 20 мин. след вр. Ушите се достига до местността Червени брег под безименния връх Кота 1560. Под този връх пътят завива на североизток и минава високо над гората по обширни поляни. След още 10 мин. пътят достига до каменна чешма /30 мин. след началото/. Чешмата е на няколко метра под пътеката и това е единственият водоизточник оттук до х. Васильов. Почти веднага след чешмата пътеката достига до разклон в подножието на вр. Кашка /1502 м./. Името Кашка идва от словосъчетанието каш кър - вежда поле, тоест извито като вежда поле. В миналото поляната Кашка имала важно икономическо значение, защото била гранично пасище между няколко села. Под вр. Кашка от римския път се отделя маркирана пътека, която по билото на рида Кашка слиза на изток към х. Хайдушка песен. На разклона се продължава наляво по маркировката за х. Васильов и след няколко минути се изкачва вр. Кашка. От чешмата до вр. Кашка се върви 10 мин. /40 мин. общо/.

      От вр. Кашка се открива панорама далеч на север към продължението на Яворов рид към вр. Турлата /1297 м./. Назад и на юг се виждат вр. Ушите и отвесната стена на Трионите. Най-обширна е панорамата на изток към  долината на река Бели Осъм в която се виждат почивните станции в курортното село Чифлик. От вр. Кашка на повече от километър на север по билото на Яворов рид се простира слънчевата поляна Кашка. Билото на рида е широко, голо и покрито с меки треви, билки и боровинки. От поляната Кашка на запад по долината на Зелеников дол се спуска черен път към Черната река, като по този път може да се слезе към с. Рибарица. От вр. Кашка започва плавно спускане на север през поляната Кашка. Поляната се пресича за 20 мин., влиза се за кратко в стара букова гора и се подминава табела за началото на парк Централен Балкан /60 мин./. 15 мин. след табелата се достига до голата седловина Печковец /печковец - напечено, слънчево място//75 мин./. На седловина Печковец има кръстопът. От югозток по Араганов дол на седловината се изкачва черен път, пресича билото на Яворов рид и слиза на запад по рида Зелениковец към долината на Черната река. По този път също може да се слезе към с. Рибарица. През 1867 г. по този път минава чметата на Панайот Волов с байрактар Васил Левски. От седловината се продължава с плавно слизане по билото на север и след 35 мин. се излиза в югозападното подножие на вр. Турлата /110 мин./. Денивелацията от вр. Ушите до подножието на вр. Турлата е 400 м. Малко преди да се слезе до подножието на вр. Турлата надясно от пътя и на югоизток се отделя втора маркирана пътека към х. Хайдушка песен, която се спуска в долината на река Араганов дол.

     Вр. Турлата е възлов връх, от който се отделят няколко рида. На североизток се отделя дългия рид Турлата, по който може да се слезе към с. Шипково. На югоизток се отделя рида Крайни дял, по който може да се слезе в долината на река Бели Осъм. В подножието на вр. Турлата пътят се разделя. Към х. Васильов се продължава по лявото разклонение, като разклонът не е добре маркиран. Римският път заобикаля вр. Турлата водоравно от запад и излиза на седловина от северозападната му страна. Там пътят продължава по билото, като се изкачва и спуска по ниското връхче Кота 1240. След него се излиза на втора седловина, при която пътят се раздвоява. Основният път следва билото на рида, като изкачва нисък връх напред. От седловината към с. Рибарица се продължава по лявото разклонение, което заобикаля водоравно ниския връх от запад и след няколко минути достига до разклон. От югозападното подножие на вр. Турлата до този разклон се върви около 20 мин. /130 мин./. От черния път на югозапад се отделя отдавна изоставен и затлачен с растителност черен път. Пътят се спуска в долината на река Драгоманов дол, която е заградена от Яворов рид от изток и от два странични рида, спускащи се от Яворов рид на запад. Страничните ридове са рид Явор дял от север и рид Зелениковец от юг. Река Драгоманов дол се образува от два потока, слизащи на запад от билото на Яворов рид. Изоставеният черен път слиза по къс рид между двата начални потока, образуващи река Драгоманов дол. Слизането е стръмно, като скоро се излиза на поляни, покрити с гъста растителност. Пътят прави голям S-образен завой, завива на запад и навлиза в още по-гъсти гори. След 30 мин. спускане се излиза на поляна с ловна вишка и хранилка за диви животни /160 мин./. От билото на Яворов рид до поляната с вишката се предоляват 300 м. височина. От лявата страна на поляната тече първият от двата потока, образуващи река Драгоманов дол. На поляната отстрани излизат още два черни пътя.

     След поляната с вишката черният път е вече по-широк и чист от растителност. 5 мин. по-надолу се излиза на просторна поляна с дървен заслон отдясно и купчини дървен материал /165 мин./. На тази поляна е водослива на двата начални притока на река Драгоманов дол. Покрай другия поток от север излиза и широк черен път. След водослива се продължава по Драгоманов дол на запад със слизане към Черната река. Долината постепенно се разширява, пътят става по-водоравен и пресича няколко равни поляни. 20 мин. след водослива се преминава покрай малко езеро вдясно /180 мин./. След езерото реката започва да извива, а пътят я пресича по няколко моста. 10 мин. след езерото се достига до водослива на Драгоманов дол и Черната река /190 мин./. Водосливът на двете реки е в началото на голямо долинно разширение. На север от водослива се вижда голям рибарник, а вляво има ловна хижа. Пътят по Драгоманов дол достига до Черната река, реката се пресича по мост и се стъпва на асфалтов път. По долината на Черната река в северна посока след 30 мин. се достига до махала Дебелщица на с. Рибарица /210 мин./.

49

Капуджика, Портата, Вратцата, Малката врата от юг на север

51

Портата от север на юг 

52

"Ушите"

53

Римският път от "ушите" към х. Васильов

54

Пътят по източния склон на Яворов рид

60

Римският път от юг на север

62

Каменната чешма под пътя

66

Маркировката на разклона под вр. Кашка

67

Тройният разклон под вр. Кашка

69

От вр. Кашка на юг към вр. Ушите

71

От вр. Кашка на север към местността Кашка

77

От поляната Кашка назад към вр. Кашка

79

Разклонът на седловина Печковец

80

Седловина Печковец от север на юг

87

Разклонът в югозападното подножие на вр. Турлата

88

Разклонът западно от вр. Турлата

90

Връх Кота 1248 и разклона към с. Рибарица 

92

Изоставеният черен път при слизането към с. Рибарица

94

Поляната с ловната вишка

97

Разклонът при дървената барака в долината на река Драгоманов дол

2014-02-12 132641

Профил на маршрута

 

Прочетена 1680 пъти