Печат на тази страница

51.7. с. Рибарица-местност Остриките-вр. Ушите

Оценете
(0 гласа)

51.7. с. Рибарица-местност Остриките-вр. Ушите – качване

Денивелация – 950 м., време на движение – 2.30-3.00 часа, разстояние – 9.3 км.

Маркировка: от с. Рибарица до седловина Долни Ветровити преслап – бяло-зелено-бяло, от седловина Долни Ветровити преслап до вр. Ушите – бяло-червено-бяло и ЗКМ

 2014-02-12 132047

   Изтегли: GPS трак

    

    От рибаришката махала Дебелщица се отделя асфалтов път на юг към долината на Черната река. Шосето навлиза дълбоко в планината и свършва няколко километра след селото при водослива на Черната река с река Драгоманов дол /драгоман - водач на наемни работници/. Краят на асфалта е в красиво долинно разширение при къща с рибарник отляво и ловна хижа отдясно. От края на асфалта се продължава на юг по черен път, като Черната река се пресича по мост. Веднага след моста пътят се раздвоява. Лявият му край завива на изток към долината на река Драгоманов дол, а десният продължава на юг по долината на Черната река. Към х. Ехо се продължава надясно, като разклонът е добре маркиран. Върви се водоравно срещу течението на реката. От западната страна на Черната река е ридът Ръждавото било, а от източната - Яворов рид. Черният път е в много добро състояние и след края на асфалта може да се продължи още малко напред по него. 10 мин. след началото се минава покрай масивен сеновал с градина вдясно от пътя. 5 мин. по-нагоре се излиза до поляна в местността Долни Зелениковец /15 мин. след началото/. През дърветата вдясно от пътя се виждат няколко постройки. След м. Долни Зелениковец пътят достига до втора поляна оградена с телена мрежа. Поляната отново е вдясно от пътя и по средата се вижда новопостроена къща. В края на поляната се достига до водослива на Черната река с река Зелениковдолска. От Долни Зелениковец до водослива се върви 10 мин. /25 мин. общо/. При водослива черният път отново се раздвоява, като лявото разклонение се изкачва по Зелеников дол към билото на Яворов рид.

     От разклона към х. Ехо се продължава отново по дясното разклонение. То е още по-добре маркирано от разклона при Драгоманов дол. На дясното разклонение има заключена бариера, така че с автомобил може да се дойде само дотук. До заключената бариерата има няколко информационни табели и кът за отдих с маса и пейки. От разклона при Зелеников дол се продължава срещу течението на Черната река през местността Ненов камък. Напред долината постепенно се стеснява и гледките липсват. Черният път следва всички извивки на реката, като 20 мин. след бариерата достига до водослива с река Кукуй дере отдясно /45 мин./. След водослива Черната река се пресича по мост и се излиза на малката полянка Динките /Барутчийниците/. Напред долината отново се стеснява. Пътят пресича местността Мали Червени брег и 20 мин. след Динките минава край водослива с потока Мечия улей /65 мин./. Веднага след Мечия улей черният път достига до стръмно място и го изкачва чрез голяма серпентина. От пътя се отделя пряка пътека, която малко по-нагоре отново излиза на пътя и така съкращава заобикалянето по серпентината. Пътят завива в югоизточна посока и през местността Кривия дол след 10 мин. достига до местността Остриките /острика - вид остра трева//85 мин./. Местността Остриките представлява малка, гъсто обрасла с растителност горска полянка, при която черния път свършва. Дотук пътят е почти водоравен, като от началото по него са изкачени около 350 м. денивелация. На поляната Остриките има маса с пейки и чешма вляво от пътя. В началото на поляната се сливат двата потока, които дават началото на Черната река. Към хижа Ехо се продължава по рида, който разделя двата потока.

    След края на поляната се влиза в смесена гора и веднага започва стръмно изкачване по широка и добре маркирана пътека в югоизточна посока. Пътеката извива на серпентини като след 10 мин. извежда на равна площадка по билото на рида /95 мин./. На площадката има две импровизирани пейки от дънери на паднали дървета, а вляво от тях интересни скали. По-нагоре пътеката продължава да извива по билото на рида през разредена букова гора и след 35 мин. излиза на главното било на планината на покритата с папрат седловина Долни Ветровити преслап /130 мин./. От местността Остриките до билото на планината се изкачват още 400 м. височина. При седловина Долни Ветровите преслап се излиза на билната пътека Ком-Емине /КЕ/, по която оттук в южна посока за 25 мин. може да се отиде до х. Ехо. От седловината към вр. Ушите се продължава на североизток по главното било и по пътеката КЕ. В тази част на билото пътеката върви по трасето на римски път известен като Васильовската пътека. Този път от южната страна на планината води началото си от гр. Клисура и с. Розино и се изкачва на билото и при седловина Горни Ветровити преслап. От нея пътят продължава на север покрай хижа Ехо и води към хижа Васильов. От Долни Ветровити преслап пътят за 10 мин. слиза на седловина Карчов преслап, която е също напълно покрита с папрат /140 мин./. Карчов преслап е най-ниското място на главното било в тази част на планината и е границата между Златишко-Тетевенска планина на запад и Троянска планина на изток. От Карчов преслап пътеката за 25 мин. заобикаля от изток ясно изразения, но безименен връх Кота 1632 и достига до подножието на връх Ушите /1637 м./ /165 мин./.

       Връх Ушите се нарича още Вратцата, Малката вратца, Портата и Капуджика. Турската дума капуджик също означава врата. От върха по главното било на изток се спуска скален венец. Малко под котата на върха от югоизток в скалния венец е изсечен отвор, за да може през скалите да мине римския път. От този отвор идва старото име на върха Портата. По-новото име Ушите идва от интересната форма на две скали, стърчащи източно от върха и наподобяващи уши. От северната страна на главното било се намира малка крепост от типа дема-преградна стена, която носи името Тракийска планинска преграда. Връх Ушите е възлов връх, защото от него в северна посока се отделя дългия Яворов рид. Чрез този рид Стара планина се свързва с Васильовска планина, която е част от Предбалкана. Яворов рид разделя водосборите на реките Вит на запад и Осъм на изток. При вр. Ушите римският път минава през „портата“, напуска главното било и  продължава по Яворов рид на север. Връх Ушите е възлов и защото при него планината завива рязко на изток. От вр. Ушите на изток билото на планината е покрито със скали, които са почти отвесни от север. Заради скалите тази част от билото се нарича Трионите. От вр. Ушите до седловината източно от вр. Козя стена планината носи името Кендабалкан, а пътеката по билото и се нарича Коликон.

01

Разклонът в местността Хаджийското в най-източния край на с. Рибарица

04

Раклонът в края на асфалта при водослива на Черната река и река Драгоманов дол

07

Разклонът след пресичането на моста над Черната река

13

Разклонът при водослива на Черната река и Зелениковдолска река

14

Началото на парк Централен Балкан

20

Местността Остриките

 

24

Краят на черния път и началото на пътеката в местността Остриките

26

Първото "почивало" при изкачването по пътеката

32

Разклонът на седловина Долни Ветровити преслап

41

Седловина Долни Ветровити преслап от север на юг

44

Седловина Карчов преслап от север на юг

49

Капуджика, Портата, Вратцата, Малката врата

51

Портата от север на юг

52

"Ушите"

2014-02-12 132112

Профил на маршрута

Прочетена 2875 пъти

Свързани статии (по етикет)