Печат на тази страница

51.6. с. Рибарица-рид Зедя-рид Ръждавото било-х. Ехо

Оценете
(1 глас)

51.6. с. Рибарица-рид Зедя-рид Ръждавото било-х. Ехо – слизане

Денивелация – 1050 м., време на движение –  3.30-4.00 часа, разстояние – 10.6 км.

Маркировка: от х. Ехо до разклона за Ръждавото било – бяло-червено-бяло и ЗКМ, по Ръждавото било – бяло-синьо-бяло

 2014-02-12 131021

  Изтегли: GPSтрак

         Ридът Ръждавото било се отделя от главното било на планината от северозападната страна на вр. Кавладан /1710 м./. От хижа Ехо има два варианта да се стигне до началото на рида. Първият вариант е да се изкачи вр. Кавладан, да се слезе няколкостотин метра по западната му страна и оттам да се завие на север към началото на рида. Вторият вариант е от х. Ехо да се тръгне към х. Козя стена по пътеката Ком-Емине. Пътеката КЕ заобикаля вр. Кавладан от изток и излиза от северната му страна. Там на запад се отделя  пътека, която заобикаля водоравно вр. Кавладан от север и достига до началото на Ръждавото било. През зимата слизането по пътеката Ком-Емине северно от х. Ехо е лавиноопасно, затова вр. Кавладан задължително се изкачва. През лятото се върви по втория вариант - от х. Ехо се тръгва на север по пътеката Ком-Емине. Пътеката минава през намиращата се до хижата Демиркапия /Желязната порта/. Хижа Ехо е построена до дълъг скален венец, проточил се между върховете Кавладан и Юмрука. Точно до х. Ехо скалният венец е изсечен, за да мине през него римски път, който тръгва от Клисура и Розино на юг и върви към х. Васильов на север. От х. Ехо по трасето на римския път за 15 мин. се достига до разклона към Ръждавото било. Разклонът се намира точно до табелата за лавинна опасност. На това място от юг излиза и зимната пътека, която следва главното било на планината. Северната страна на вр. Кавладан се подсича водоравно за 5 мин. и се достига до началото на Ръждавото било /20 мин. след началото/. Едва тук, на около километър след х. Ехо, е поставена табела, че маршрутът по Ръждавото било е “затворен”. От това място, освен по рида Ръждавото било, към с. Рибарица може да се слезе и по още една пътека. От вр. Кавладан в югозападна посока се отделя рида Дългия рътлик. Ридът се спуска към долината на река Стара Рибарица, като по билото му има широка пътека.   

    От двата маршрута по-удобен е този по рида Ръждавото било. Оттук до с. Рибарица се върви само по билото на рида. Ръждавото било е вододел на реките Стара Рибарица от запад и Черната река от изток. Въпреки че маршрутът се води “затворен”, пътеката е в много добро състояние. Маркировката все още е гъста, а билото на рида е тънко, следва се лесно и няма опасност от объркване. След 45 мин. слизане в северозападна посока пътеката извежда в подножието на ниския връх Кота 1340 /65 мин. общо/. Пътеката заобикаля върха от запад и завива на североизток. За около 10 мин. се върви под билото на рида, по западния му склон, и се слиза на ясно изразена седловина /75 мин./. Денивелацията от началото на Ръждавото било до седловината е около 300 м. Седловината е гола, гъсто обрасла с хвойна и пътеката на места се губи. От седловината следва кратко изкачване към темето на безименния връх Кота 1321. След него се пресича още един безименен връх и се излиза на втора седловина. От първата седловина до втората седловина се върви 20 мин. /95 мин./. Втората седловина е между връх Кукуй /кукуй - от влашки - подутина//1459 м./ от северозапад и двете безименни връхчета от югоизток. Пирамидалният връх Кукуй е най-високият и добре изразен връх по Ръждавото било. От него водят началото си няколко реки. На изток се спуска река Кукуй дере, а на северозапад река Зедски дол. На юг и югоизток още два потока се спускат към долината на р. Стара Рибарица. От втората седловина започва заобикаляне на върха от изток. Върхът може да бъде заобиколен по две пътеки. По-тясната пътека продължава от седловината водоравно на север. По-широката пътека първо слиза надолу до извор, даващ началото на река Кукуй дере. След извора се изкачва нагоре, като пресича дълъг  каменен сипей. На няколко по-стръмни места широката пътека е отнесена от дъждовете, а каменният сипей също не е безопасен. Най-вероятно маршрутът се води “затворен” именно заради този участък. От каменния сипей се открива великолепна панорама на изток към горната част на срещуположния Яворов рид. След каменния сипей тясната и широката пътеки отново се събират  малко преди да се изкачат на трета седловина североизточно от вр. Кукуй. Заобикалянето на вр. Кукуй става за 20 мин. /115 мин./. На третата седловина има табела “Затворен маршрут”. Табелата отново е поставена далеч от началото на маршрута в с. Рибарица. От вр. Кукуй на северозапад ридът Ръждавото било се нарича вече рид Зедя /зедя - от думата зет/.    

    Пътеката продължава вече по билото на рида Зедя, като от третата седловина следва водоравно подсичане от запад на ниско връхче през разредена букова гора. Връхчето се подсича за 10 мин. и пътеката излиза от гората /125 мин./. Откриват се гледки назад към върховете Юмрука, Кавладан и Кукуй. Отдясно панорамата е към  долината на Черната река и Яворов рид зад нея, а отляво към долината на река Стара Рибарица и рида Царичина. На север се вижда Васильовска планина с ветрогенераторите на вр. Васильов. След излизането от гората ридът Зедя завива на северозапад, като билото му постепенно се разширява. Върви се около 15 мин. по голи поляни и се слиза на седловина с ловна вишка, хранилка за диви животни и малко езеро /140 мин./. От северозапад на седловината е ясно изразеният и гол връх Кота 1296. При езерото пътеката свършва и към с. Рибарица се продължава по черен път. Черният път веднага влиза в гората и след 15 мин. извежда до красива поляна с дървена къщурка по средата /155 мин./. След поляната с къщата черният път влиза отново за кратко в гората и излиза на продълговати поляни с голям наклон на запад и невероятна панорама към долината на река Бели Вит. Дългото много километри с. Рибарица се вижда като на длан. Следва стръмно спускане по черния път, който няколко пъти се разклонява и отново се събира. За кратко време се слизат около 400-500 м. денивелация. В най-долния край на рида пътят минава покрай висока антена. Разстоянието от поляната с къщата до антената се изминава за 35 мин. /190 мин./. При антената пътя прави рязък S-образен завой и излиза на поляна. Първите къщи на селото се виждат под поляната. При поляната пътят завива на север и плавно слиза към най-източния край на селото. От антената до началото на селото се върви 10 мин. /200 мин./. Черният път свършва при бял фургон до шосето на 100 м. източно от табелата за начало на с. Рибарица.

 

57

Хижа Ехо

61

Демиркапия /Желязната порта/

62

Началото на рида Ръждавото било в северозападното подножие на вр. Кавладан

63

Табелата, че маршрута е затворен е в началото на билото, а не при х. Ехо

65

Билото на рида е тясно и няма опасност от объркване

67

От седловината назад към безименния връх по Ръждавото било

69

 Ръждавото било назад до вр. Кавладан

72

Каменният сипей при заобикалянето от изток на вр. Кукуй

79

На север от вр. Кукуй рида се казва Зедя и билото му е голо

82

От рида Зедя назад към вр. Кукуй

80

Напред по голото било на рида Зедя

85

На поляната с новостроящата се вишка се завива надясно към черен път и се влиза в гората 

87

Поляната с дървената къща 

88

Стръмното слизане към с. Рибарица в края на рида Зедя

91

Панорамата към долината на река Бели Вит и с. Рибарица

93

Дървената бариера в края на гората

95

Черният път излиза от гората при първите къщи на селото

96

Началото на маршрута е от белия фургон надясно и на югоизток

97

От белия фургон към началото на село Рибарица

2014-02-12 131047

Профил на маршрута

Прочетена 2343 пъти