51.5. с. Рибарица-р. Стара Рибарица-местност Трите дола-х. Ехо

Оценете
(0 гласа)

 51.5. с. Рибарица-р. Стара Рибарица-местност Трите дола-х. Ехо – качване

Денивелация – 1000 м., време на движение – 4.30-5.00 часа, разстояние – 14.4 км.

Немаркиран. Маркировка има само в частта от Сладкото кладенче до х. Ехо-бяло-червено бяло и ЗКМ.

 2014-02-12 130134

  Изтегли: GPS трак

     Маршрутът започва от най-източния край на с. Рибарица, при водослива на реките Стара Рибарица и Дебелщица. След сливането си двете реки образуват река Бели Вит. От централната улица на с. Рибарица покрай механа Стара Рибарица се тръгва по асфалтов път на юг. Върви се по долината на река Стара Рибарица и срещу течението й, по левия долинен склон. Пътят по река Стара Рибарица ползва трасето на стария римски път Рибаришки проход /Кривулите/. От западната страна на реката е ридът Царичина, а от източната -  ридът Ръждавото било, който в най-долната си част над с. Рибарица се нарича рид Зедя. 20 мин. след началото се достига до комплекс от нови къщи - Евъргрийн палас. Последните къщи на комплекса са  край на с. Рибарица. Асфалтът свършва и напред се продължава по черен път. След последните къщи реката се пресича по мост, а долината за кратко се разширява. Подминава се водослива на Стара Рибарица с река Кривия дол, долината се стеснява и 40 мин. след комплекса Евъргрийн палас се достига до чешмата Пешова мъка, вдясно от пътя /60 мин. след началото/. Срещу чешмата вляво от пътя има кът за отдих с маса и пейки. След чешма Пешова мъка реката, а с нея и черният път, постепенно завиват на изток. 15 мин. след чешмата се подминава бетонно водохващане вляво /75 мин. общо/. При водохващането от основния черен път се отделя сраничен черен път, който се  изкачва на изток към рида Ръждавото било. По този път може да се върви към х. Ехо. Веднага след бетонното водохващане основният път по р. Стара Рибарица достига до местността Болованджика, при водослива на река Стара Рибарица с река Болованджика. Някога от х. Вежен към тази местност  се спускала въжената линия “Чавдар”. Под въжената линия имало маркирана пътека, която била най-прекият път от х. Вежен към х. Козя стена. От м. Болованджика маркираната пътека се качвала на Ръждавото било и по него продължавала към вр. Кавладан. Това била най-пряката пътека от х. Вежен до х. Козя стена. Сега тази пътека е затворена заради резерват Царичина и вододайната зона около р. Болованджика. При водослива на двете реки черният път се раздвоява. Местността Болованджика представлява продълговата наклонена поляна, разположена по течението на р. Болованджика. Десният край на пътя завива нагоре по поляната и след 100 м. достига до няколко сгради на водното.

     Към х. Ехо се продължава по левия път, по долината на река Стара Рибарица. В началото на левия път има заключената бариера, която се заобикаля. 15 мин. след м. Болованджика се достига до началото на парк Централен Балкан, маркирано с информационна табела /90 мин./. След табелата се минава през няколко продълговати слънчеви поляни в  местността Брестнишка лъка. В началото на поляните има действащ горски разсадник с къща, която е в добро състояние и може да се ползва за подслон. В края на поляните се подминава малко изкуствено езеро вляво от пътя. 15 мин. след табелата за начало на парк се достига до мост над реката и нова бариера /105 мин./. След бариерата е кантон Брестнишка лъка. Кантонът се състои от няколко сгради в много добро състояние. От Ръждавото било към сградите на кантона се спуска поток. Някога покрай този поток също имало пътека, която се качвала на Ръждавото било. При сградите реката и пътя отново завиват рязко на юг. След тях се подминава още една бариера и 20 мин. по-късно се излиза при останките на Божидарската бичкия /бичкия - дъскорезница/ /125 мин./. В миналото районът около Божидарската бичкия бил собственост на “южняците” от Клисура и Розино. Горите били безжалостно изсичани, а дървеният материал - обработван в Божидарската бичкия. Секли се горите предимно от западната страна на рида Ръждавото било. Местността там и досега се нарича Божидарската бачия /бачия от думата бача  предводител на овчарите/. След обработка в бичкийницата дървеният материал бил извозван по римския път нагоре през местността Кривините към Рибаришката седловина и оттам слизал на юг. Сега от оживената някога Божидарска бичкия са останали само каменните основи. В миналото от бичкията  тръгвала широка пътека на югозапад по билото на рида Радов рът. Пътеката се изкачвала до средата на рида и там завивала водоравно на запад. След това пресичала река Болованджика и достигала до х. Вежен. След Божидарската бичкия пътят навлиза в най-дивата част на планината. Пейзажът става мрачен и суров. Склоновете се издигат високо нагоре към небесата. Долината се стеснява, а реката става много буйна. Променя се и гората, която от предимно букова става предимно борова. Реката се пресича няколко пъти по мостове. Личи си, че мостовете са били отнасяни от водата и след това поправяни. 20 мин. след Божидарската бичкия пътят излиза в  местността Трите дола /145 мин./. Денивелацията от с. Рибарица до м. Трите дола е 450 м. и по черния път се преодолява постепенно и неусетно.

    Местността Трите дола представлява малка поляна на която е построен масивен заслон с две големи стаи, които са в много добро състояние. При заслона хубавият черен път свършва. На изток, а после и на юг продължава римския път Кривулите. Пътят отдавна не е ползван и е покрит с гъсти треви и тръни. Трасето му е много широко и дълбоко вкопано в скалите, затова все още е добре запазено. На 100 м. източно от заслона се събират три потока, откъдето идва и името на местността. Там, където се събират потоците, се събират и ридовете които ги разделят. От юг към Трите дола се спускат два рида - рид Кочето чело и рид Кривулите, по който върви римският път. От изток се спуска безименен рид, който започва от вр. Юмрука /1819 м./. От североизток слиза ридът Дългия рътлик, който се отделя от вр. Кавладан /1710 м./. Така поляната Трите дола се оказва на дъното на дълбок казан, ограден от всички страни с мощни стени. Излизането от м. Трите дола може да стане по всеки един от ридовете, като най-лесто това става по безименния рид, който води на изток към вр. Юмрука.

    От заслона се достига до мястото, където трите потока се събират. Потоците се пресичат и започва изкачване нагоре и на изток по рида, който е между левия и средния поток. Левият поток събира водите си от района между върховете Кавладан и Юмрука и се нарича Рибаришки дол. По безименния рид трябва да се следва губеща се пътека, която се изкачва нагоре към билото му. За 45 мин. се преодоляват около 300 м. денивелация и се достига до изоставен черен път /190 мин./. По черния път се върви водоравно още 15 мин. на изток до края му /205 мин./. Следват 30 мин. стръмно изкачване през гора в югоизточна посока, изкачват се още 200 м. височина и се излиза на най-горната и гола част на рида /235 мин./. Пресича се продълговата поляна и се достига до красиви скални “стражи”, които са отвесни от южната си страна. През “стражите” може да се мине, но с повишено внимание. По-лесно и безопасно е “стражите” да бъдат заобиколени по пътека от север, по границата с горския пояс. За 20 мин. от излизането на поляната се изкачва и най-високата част на рида /225 мин./. Излиза се на пътеката Ком-Емине при  панорамна площадка в непосредствена близост до чешмата Сладкото кладенче. След излизане до пътеката КЕ се продължава по нея на север и 30 мин. по-късно се достига до седловина Демиркапия /Желязната порта/, на която е построена х. Ехо /255 мин./.

01

Маршрутът започва от механа Стара Рибарица

08

Комплекс Евъргрийн палас

10

Долината на река Стара Рибарица след края на село Рибарица

13

Чешма Пешова мъка

14

Сградите на "водното" в местността Болованджика

15

Заключената бариера в местността Болованджика

20

Горският разсадник в местността Брестнишка лъка

21

Кантон Брестнишка лъка

23

Останките от Божидарската бичкия

25

Заслонът в местността Трите дола

26

Римският път Кривулите в местността Трите дола

29

Скалните стражи в най-горната част на Безименния рид

43

От стражите назад към Безименния рид и местността Трите дола зад него

44

Назад към скалните стражи

47

От края на рида на север към седловина Желязната порта, вр. Кавладан и хижа Ехо

50

Назад към Безименния рид

53

Чешма Сладкото кладенче

57

Хижа Ехо

59

От х. Ехо към местността Трите дола

2014-02-12 130205

Профил на маршрута

Прочетена 3063 пъти
   

В сайта са ползвани карта и GPS тракове от www.bgmountains.org

   
 
© ПЕЛИТКО - Планински пешеходен туризъм