Печат на тази страница

51.4. с. Рибарица-рид Царичина-х. Вежен-Каменния път-вр. Вежен

Оценете
(0 гласа)

51.4. с. Рибарица-рид Царичина-х. Вежен-Каменния път-вр. Вежен – слизане

Денивелация – 1600 м., време на движение – 4.30-5.00 часа, разстояние – 11.7 км.

Маркировка: от с. Рибарица до началото на екопътека Царичина - бяло-синьо-бяло и бяло-зелено-бяло, от началото на екопътека Царичина до х. Вежен – бяло-жълто-бяло и ЗКМ, от х. Вежен до Каменната порта - бяло-синьо-бяло и от Каменната порта до вр. Вежен - бяло-червено-бяло и ЗКМ

 2014-02-12 103320

Изтегли: GPS трак

          

    От връх Вежен /2198 м./ до хижа Вежен се слиза най-удобно от западната страна на върха през местността Касаджика. Зимната пътека по северния ръб с металното въже е най-бърза. Пътят по североизточните склонове е най-дълъг и бавен, но по-големите усилия по него се възнаграждават с прекрасни гледки. Слизането от върха направо към пътеката на североизток е стръмно и опасно, затова от вр. Вежен се тръгва първо на изток към седловина Каменната порта. Веднага след вр. Вежен пътеката минава покрай повален на земята метален кръст. След металния кръст се заобикаля от север ниско скалисто връхче. След връхчето има варианти за слизане на север по две пътеки между камъните. Началото на пътеките е маркирано с бетонни колчета, но само от долната им страна. 20 мин. след началото пътеката извежда на седловина Каменната порта, която е между върховете Вежен от запад и Каменица /2080 м./ от изток. По главното било на планината има дълъг скален венец, който при Портата е отсечен, за да мине през него Каменният път. Каменният път, Клисурският път или Тетевенската пътека започва от гр. Клисура и води към имотите на клисурци от северната страна на планината. Пътеката е била използвана за извличане на дървен материал и през 1926 г. била покрита с камъни. На седловина Каменната порта пътеката Ком-Емине се изоставя и се продължава на северозапад по Каменния път. Камъните по пътя отдавна са разместени, но трасето е отлично запазено. Траверсират се голите североизточни и северни склонове на вр. Вежен, като се пресичат няколко лавиноопасни улея, по които текат началните притоци на река Болованджика. Наименованието на реката е същото като на вр. Булуваня и идва от думата балван-голям заоблен камък. Далеч надолу под пътеката остава дълбоката долина на река Стара Рибарица, по която минава римският път Рибаришки проход /Кривулите/. От седловина Каменната порта до началото на гората се върви около 50 мин. /70 мин. след началото/. Веднага след влизането в гората пътя достига до разклона със зимната пътека. След разклона пътят се губи, а към х. Вежен се продължава по широка пътека. От разклона със зимната пътека до х. Вежен се слиза за 15 мин. /85 мин. след началото/. Денивелацията от Каменната порта до хижата е около 400 м., а от вр. Вежен до хижата – 600 м.

    След хижа Вежен се продължава на север по билото на рида Царичина. Върви се около 10 мин. по черен път. Пътят заобикаля вр. Черна могила /1636 м./ от изток и от северната му страна достига до разклон /95 мин./. На разклона от черния път на север продължава маркираната пряка пътека към с. Рибарица. На няколко метра от черния път пътеката излиза на седловина Горна Дудкова поляна. Седловината представлява гола поляна, в началото на която има маркировъчен кол. При маркировъчния кол пътеката се разделя на две. Маркирана със синя маркировка пътека слиза на северозапад по страничния рид Тънката рътлина към долината на река Заводна. На североизток по билото на рида Царичина продължава маркирана с жълто и ЗКМ пътека. Маршрутът по билото на рида Царичина в момента е “затворен”. Това не означава, че пътя е забранен, а само че не се поддържа. Ако се продължи по “затворения” маршрут, се върви 10 мин. с плавно слизане по голиполяни и се достига до седловина Долна Дудкова поляна /105 мин./. На седловината също има маркировъчен кол. В северния край на Долна Дудкова поляна пътеката се раздвоява. От маркираната билна пътека на североизток се отделя широка пътека, която слиза в долината на река Стара Рибарица. Билната пътека продължава да следва билото към безименния връх Кота 1526. Връх Кота 1526 се заобикаля от запад, след което започва по-стръмно слизане. Билото на рида Царичина се покрива с гора и се стеснява до няколко метра. В гората пътеката е много широка и гъсто маркирана. 30 мин. след Долна Дудкова поляна се излиза на трета поред поляна /135 мин./. Някога на тази поляна също е имало маркировъчен кол, но сега от него е останала само пирамидата. Следва ново влизане в гората и излизане на четвърта поляна от която се открива гледка на север към вр. Голяма Шаля /шаля - затревено било//1339 м./. Върхът е гол и на темето му има голяма вишка. Пътеката влиза в гора и след 10 мин. излиза на пета поляна - Лилова поляна, където се събира с екопътека Царичина/ 145 мин./.

    Екопътека Царичина се изкачва от долината на р. Заводна към Лилова поляна. От Лилова поляна екопътека Царичина завива на север, изкачва се на вр. Голяма Шаля и отново слиза към долината на р. Заводна. Така екопътеката описва кръг. От Лилова поляна към с. Рибарица може да се продължи и по двата края на екопътека Царичина, защото западно от вр. Голяма Шаля те отново се събират. По-добре е да се продължи по лявата пътека, защото е водоравна, избягва изкачването на вр. Голяма Шаля и по средата й има вода. Лявата пътека за 15 мин. подсича водоравно вр. Голяма Шаля от юг и покрай пресъхваща през лятото чешма достига до папратлива поляна от западната му страна /160 мин./. На папратливата поляна подсичащата пътека се събира с пътеката, която минава през върха. От поляната започва слизане по страничния рид  Слончето първо в южна, а след това в западна посока. Върви се по опороена пътека, която 10 мин. след разклона извежда до огромен дъб в началото на равна поляна в местността Слончето /слон - съкратено от заслон//170 мин./. Върху дъба има дървена наблюдателница насочена на юг към долината на река Левкокалски дол, рида Царичина и вр. Вежен. След поляната с наблюдателницата пътеката завива на запад и преминава покрай кът за отдих с пейки, маси и информационни табели. 20 мин. след местността Слончето пътеката слиза при водослива на реките Левкокалски дол и Заводна в  местността Долен батал /батал - изоставено място//190 мин./. В края на пътеката се минава през голяма поляна на която има няколко бора с беседка и чешма под тях. След чешмата се достига до река Заводна. Реката се пресича по бетонен мост и се излиза от западната и страна до кът за отдих с пейки и маси. От този кът за отдих към с. Рибарица води асфалтов път. По него се върви 30 мин. на север до началото на парк Централен Балкан, маркирано с няколко информационни тачбели /220 мин./. Оттам за 40 мин. в северна посока през махала Заводна се достига до водослива на река Заводна с река Бели Вит, където е главната улица на село Рибарица /260 мин./. 

01

Връх Вежен

02

Поваленият метален кръст източно от вр. Вежен

03

От главното било на север към Каменния път

04

Бетонна кол при отбивката от Каменния път 

05

Калдъръмът по Каменен път

06

Каменният път на северозапад към рида Царичина

07

Ридът Царичина и долината на река Стара Рибарица източно от него

08

Маркировката при разклона зимен-летен път

92

Наляво е лятната пътека по Каменния път, а надясно е зимната пътека по Зимния път 

10

Сухата гора в местността Малинажа

11

Разклонът в местността Малинажа

12

Хижа Вежен

13

Седловина Царичина, хижа Вежен и връх Вежен

14

Разклонът северно от вр. Черна могила

15

Седловина Горна Дудкова поляна  

16

По билото на рида Царичина към седловина Долна Дудкова поляна

17

След Долна Дудкова поляна билото на рида Царичина се стеснява до няколко метра

18

Поляна по тясното било на рида Царичина

19

От пътеката на север към вр. Голяма Шаля с наблюдателницата върху него

20

Назад към рида Царичина и вр. Вежен

21

Папратливата поляна на която се събират двата края на екопътека Царичина 

22

Информационна табела по екопътеката 

23

Кът за отдих край Екопътека Царичина

24

Началото на Екопътека Царичина в местността Долен батал

01

Разклонът на асфалтовия път в местността Долен батал

125

Краят на маршрута при водослива на реките Заводна и Бели Вит в с. Рибарица

2014-02-12 103412

Профил на маршрута

 

Прочетена 3824 пъти