Печат на тази страница

51.3. с. Рибарица-р. Заводна-х. Вежен-местност Касаджика-вр. Вежен

Оценете
(3 гласа)

51.3. с. Рибарица-р. Заводна-х. Вежен-местност Касаджика-вр. Вежен – качване

Денивелация – 1600 м., време на движение – 6.00-6.30 часа, разстояние – 10.1 км.

Маркировка: от с. Рибарица до х. Вежен – бяло-синьо-бяло, от х. Вежен до чешмата на р. Заводна-бяло-жълто-бяло, от чешмата на р. Заводна до вр. Вежен – бяло-червено-бяло и ЗКМ.

2014-02-12 102602

 Изтегли: GPS трак

       От село Рибарица към хижа Вежен има няколко пътеки, но най-използван е пътят по река Заводна /завод - долина, която завива/. Началото на маршрута е при водослива на река Заводна с река Бели Вит. Разклонът е добре маркиран, а маркировката е двойна. Към х. Вежен - бяло-синьо-бяло и към х. Бенковски – бяло-зелено-бяло. Тръгва се на юг по асфалтовия път срещу течението на река Заводна, по левия й долинен склон. Река Заводна разделя ридовете Братаница от запад и Царичина от изток. Пътят минава през махала Заводна, от която се откриват първите гледки на юг към вр. Големи Братанишки уши /1767 м./. 50 мин. след главната улица се подминават и последните къщи на селото и се достига до началото на парк Централен Балкан. Мястото е маркирано с няколко информационни табели. В началото на парка от асфалтовия път се отклонява надясно и на запад маркиран черен път /маркировка бяло-зелено-бяло/. От рида Братаница към река Заводна се спуска късият страничен рид Тънката рътлина, по който се изкачва черният път. Преди да достигне до билото на рида Братаница, от черният път се отделя маркирана пътека към х. Бенковски. От разклона при началото на парка към х. Вежен се продължава по асфалтовия път по река Заводна. Върви се още около 20-30 мин. и се достига до местността Долен батал /батал - изоставен, запустял/ при водослива на реките Заводна и Левкокалски дол /80 мин. след началото/. 

     От асфалтовия път  наляво и на изток се отделя разклонение, което слиза до кът за отдих при река Заводна. При разклона е началото на екопътека Царичина /маркировка бяло-жълто-бяло/. От рида Царичина към река Заводна се спуска страничният рид Слончето /слон - съкратено от думата заслон/. Екопътека Царичина се изкачва по рида Слончето и излиза на билото на рида Царичина при Лилова поляна /в момента маршрута се води “затворен”/. От Лилова поляна може да се продължи на юг към х. Вежен или на север към вр. Голяма Шаля /1339 м./. Някога от рида Царичина към м. Долен батал се е спускала въжената линия “Чавдар”, която била използвана за свличане на дървен материал. В м. Долен батал, от източната страна на река Заводна, имало рампа за дървения материал и бараки на горското стопанство. Сега от тези съоръжения са останали само основите. Запазил се е единствено бетонният мост над река Заводна, по който минава екопътека Царичина. От другата страна на реката, под няколко борови дървета, има кът за отдих с беседка и чешма до нея. От рида Царичина към разклона, освен рида Слончето, се спуска още един страничен рид - Тънката рътлина /да не се бърка с рида Тънката рътлина по рида Братаница/. От бетонния мост над река Заводна по царичинския рид Тънката рътлина има немаркирана пътеката към х. Вежен. Тази  пътека сe изкачва на билото на рида Тънката рътлина и се съединява с маркираната пътека към х. Вежен при изворите на река Христова долчина.

      От разклона с екопътека Царичина към х. Вежен се продължава пак на юг по асфалтовия път. Скоро асфалтът свършва и пътят става черен. Пресича се река Ановски дол и 25 мин. след разклона с екопътека Царичина се достига до тясна и стръмна част на долината /105 мин. общо/. За да преодолее стръмното място, пътят описва голям S-образен завой, напуска долината на реката и се изкачва на запад по рида Братаница през местността Горен батал. В тази местност също има останки от горски бараки. В началото на завоя има пряка маркирана пътека, по която се съкращава част от пътя. Пътеката излиза отново на пътя високо над реката при мост с пейки. Веднага след моста, отдясно на пътя, е Велковата чешмица. 5 мин. след чешмата река Заводна се пресича последователно по два моста с метални перила в местността Данчова бичкия /110 мин. общо/. Между двата моста от черния път на юг се отделя пряката маркирана пътека към х. Вежен /маркировка бяло-синьо-бяло/. Мястото е много добре маркирано, като са поставени и няколко информационни табели. Към хижите Вежен и Бенковски може да се продължи и по черния път, който се разклонява при река Суватски дол. От началото на маршрута в с. Рибарица до м. Данчова бичкия са изкачени около 450 м. денивелация. Оттук следва по-трудната част от маршрута. За кратко време по пряка пътека трябва да се изкачат още около 600 м.

      От м. Данчово бичкия пряката пътека се изкачва към х. Вежен по западния склон на страничния рид Тънката рътлина. Пътеката от самото начало поема душевадно нагоре в югоизточна посока. На най-стръмното място някой се е сетил да постави пейка. След 20 мин. непрекъснато изкачване пътеката достига до поток, който се пресича по мостче с дървени перила /130 мин./. След мостчето наклонът нагоре постепенно намалява. Пътеката достига до дола Христова долчина и завива покрай него на изток. Колкото по-нагоре се отива, толкова по-равна става пътеката. Минава се покрай още две пейки и 30 мин. след дървеното мостче се излиза на равно място на билото на Тънката рътлина при изворите на река Христова долчина /160 мин./. На това място маркираната пътека се събира с пътеката която идва от м. Долен батал. Река Христова долчина се пресича по брод, след който пътеката завива в южна посока. 10 мин. след брода пътеката излиза от гората на гола седловина, която е вече на билото на рида Царичина /170 мин./. Седловината е между безименното връхче Кота 1590 от североизток и вр. Черна могила /1636 м./ от югозапад. На картите седловината е без име, а поляната северно и под нея се нарича  Долна Дудкова поляна. Пак на картите Горна Дудкова поляна е поставена на място което е гъсто обрасло с гора и то под Долна Дудкова поляна. Най-вероятно в картите има грешка и седловината северно от вр. Черна могила би трябвало да е Горна Дудкова поляна. На Горна Дудкова поляна страничният рид Тънката рътлина се влива в основния рид Царичина. От поляната на юг към х. Вежен се продължава вече по билото на рида Царичина. В южния край на поляната има маркиран с колова маркировка разклон. От седловината на север по билото на рида Царичина към с. Рибарица слиза маркирана пътека /маркировка бяло-жълто-бяло и ЗКМ/. Този маршрут в момента също е “затворен”. В южния край на поляната пътеката за хижа Вежен се качва отново на черния път. Пътят заобикаля водоравно от север и от изток вр. Черна могила и 10 мин. след Горна Дудкова поляна извежда на обширната седловина Царичина /180 мин./. Седловина Царичина се намира между върховете Черна могила от северозапад и Вежен /2198 м./ от югоизток. Седловината е гола и от нея се открива уникална алпийска панорама към северните склонове на вр. Вежен. Върхът има куполовидна форма и носи името си от старобългарската дума вежа - шатра. В най-южния край на седловината е построена хижа Вежен, чието старо име също е Царичина.

   От х. Вежен до вр. Вежен може да се стигне по три пътеки, затова от хижата към върха води пътека с тройна маркировка. Първата пътека е лятна и изкачва върха по западния му склон по рида Касаджика /маркировка бяло-жълто-бяло/. Втората пътека също е лятна и изкачва върха по източния му склон. Тази пътека е постлана с камъни и е известна като Каменния път, Клисурския път и Тетевенската пътека /маркировка бяло-синьо-бяло/. През зимата първата и втората пътеки са лавиноопасни. При сняг върхът се изкачва по трета пътека по северния му склон /маркировка бяло-червено-бяло/. Тази пътека си изкачва по много стръмен и труден терен и затова е обезопасена с метално въже. От х. Вежен към вр. Вежен се тръгва в югоизточна посока, навлиза се в гора от смърч и бяла мура и след 15 мин. се достига до разклон в  местността Малинажа /195 мин/. Името на тази местност е свързано с голям пожар, при който част от гората паднала. На мястото на падналага гора израснали малинови храсти. Преди няколко години гората в местността Малинажа отново падна и изсъхна, затова местността е известна още и като Изсъхналата гора. В м. Малинажа от основната пътека се отделя в южна посока маркирана пътека към рида Касаджика и главното било на планината. Пътеката пресича водоравно гората, минава през няколко потока и 30 мин. след разклона извежда в  местността Касъджика /касаджик - от думата касъдък - късо място//225 мин./. Мястото на влизане и излизане на пътеката в гората е маркирано с дървен кол, който се вижда отдалеч. Местността Касаджика е гола, много обгледна и изцяло покрита с високопланински пасища. Местността обхваща западните склонове на вр. Вежен до долината на р. Заводна. От дървения кол в началото на м. Касаджика следва леко изкачване в югоизточна посока до известния лавинен улей, по който пада най-голямата и дълга лавина в България. Пътеката пресича улея, става по-водоравна и с лек наклон заобикаля голите западни склонове на вр. Вежен. 45 мин. след излизането от гората пътеката достига до голяма чешма при изворите на река Заводна /270 мин./. Чешмата се намира на няколко метра под главното било на планината и пътеката Ком-Емине. След чешмата се излиза на билната пътеката Ком-Емине и по нея се върви още 20 мин. на изток до вр. Вежен /290 мин./. Билото в околността представлява широко и равно плато с три леко издигнати връхчета, като вр. Вежен е най-източния от трите. Вр. Вежен е най-високият връх в Златишко-Тетевенска планина. Денивелацията от хижа Вежен до връх Вежен е около 600 м. 

125

Началото на маршрута при разклона към махала Заводна

 

 122

 Разклонът към билото на рида Братаница в  началото на парк Централен Балкан

01

                                  Разклонът към екопътека Царичина в местността Долен батал

 02

 Пряката пътека при изкачването през м. Горен батал

03

Велковата чешмица

04

Началото на пряката пътека в местността Данчова бичкия

05

Мостчето с дървените перила преди пътеката да достигне до Христова долчина 

06

Седловина Горна Дудкова поляна

07

Разклонът черен път-пътека над Горна Дудкова поляна

P6160032

Седловина Царичина, хижа Вежен и вр. Вежен

P6160037

Хижа Вежен

P6160157

Разклонът над хижа Вежен към местността Касаджика

 

P6160060

Дървеният маркировъчен кол в местността Касаджика при излизането от гората

P6160084

Пътеката през местността Касаджика към главното било и изворите на река Заводна

P6160089

Чешма Заводна малко под изворите на река Заводна

P6160098

Разклонът на платото

P6160102

Връх Вежен

2014-02-12 102635

Профил на маршрута

Прочетена 6634 пъти