Печат на тази страница

51.2. с. Рибарица-р. Заводна-рид Братаница-седловина Хайдушките камъни

Оценете
(0 гласа)

51.2. с. Рибарица-р. Заводна-рид Братаница-седловина Хайдушките камъни - слизане

Денивелация – 1300 м., време на движение  - 4.00-4.30 часа, разстояние – 17 км.

Маркировка: от с. Рибарица до разклона при р. Заводна - бяло-зелено-бяло и бяло-синьо-бяло, от разклона при р. Заводна до х. Бенковски - бяло-зелено-бяло, от х. Бенковски до разклона на рида Братаница - бяло-червено-бяло и ЗКМ, от разклона на рида Братаница - до седловината между върховете Безименния и Братаница - немаркирана пътека, по билото  - пътека КЕ - бяло-червено-бяло и ЗКМ

2014-02-12 101658

Изтегли: GPS трак

       От седловина Хайдушките камъни се тръгва на изток по пътеката Ком-Емине. През лятото има пряка пътека, заобикаляща водоравно вр. Безименния /1970 м./ от юг. През зимата вр. Безименния задължително се изкачва, като се следва ЗКМ. Вр. Безименния се заобикаля за 25 мин. и се излиза на седловината между върховете Безименния и Братаница /1992 м./. От вр. Братаница на север се отделя дългия рид Братаница /Братанишки рид/. Ридът е вододел между реките Равна и Костина от запад и Заводна от изток. По билото на този рид има лентова и стълбова маркировка, които водят към хижа Бенковски и село Рибарица. От седловината към билото на рида Братаница може да се продължи по два начина - зимен и летен. През зимата вр. Братаница задължително се изкачва. През лятото върхът може да се заобиколи по пряка пътека от запад. За разлика от тревистия пейзаж наоколо западните склонове на вр. Братаница са покрити с каменни пасажи и море от хвойна. Лятната пътека не е маркирана, но е достатъчно широка и не се губи дори и в гъстата хвойна. От седловината се слиза със слаб наклон на североизток и след 25 мин. се достига до коловата маркировка на билото на рида Братаница /50 мин. след началото/. Ридът Братаница в най-горната си част е широк, гол и много обзорен. От мястото, където немаркираната пътека излиза на билото на рида, следва 20 минутно спускане на север към голата седловина Ветровития пряслоп /70 мин. общо/. Денивелацията от главното било до седловина Ветровития пряслоп е 320 м. Седловина Ветровития пряслоп е ясно изразено понижение на рида Братаница между върховете Братаница от юг и Малки Братанишки уши /1692 м./ от север. През седловината минава черен път от с. Рибарица към х. Бенковски и към овчарниците в местността Дебели дял. От седловината може да се продължи по черния път на запад към хижите Бенковски и Момина поляна или на изток към х. Вежен и село Рибарица със слизане по Суватски дол в долината на река Заводна.

    От седловина Ветровития пряслоп към село Рибарица може да се продължи и на север по маркирана пътека, слизаща по билото на рида Братаница. От седловината започва кратко и леко изкачване по черен път на североизток към вр. Малки Братанишки уши. В този участък западните склонове на Братанишки рид са голи и обгледни. Черният път минава през темето на върха и завива първо на север, а после и на запад към х. Бенковски. Заедно с черния път на запад към хижа Бенковски слиза и стълбовата маркировка. При завоя на маркировката коловете и черният път се изоставят и се продължава на север по по-слабо използван и немаркиран черен път. Пътят подсича водоравно западните склонове на вр. Ушите /Големи Братанишки уши/ /1767 м./. Долу вляво и на запад от пътя се вижда покрива на хижа Бенковски, а вр. Големи Братанишки уши остава отдясно. Скоро и този черен път свършва над сградата на овчарник. До гората остават няколкостотин метра, които се изминават по тясна пътека. На границата на горския пояс се достига до маркираната пътека от х. Бенковски към с. Рибарица. Маркировката е същата, като на пътеката по река Костина - бяло-зелено-бяло. Разстоянието от седловина Ветровития пряслоп до маркираната пътека в края на гората се изминава за 30 мин. /100 мин./.

      В началото пътеката следва границата на горския пояс. Пресича се поток, след който се завива на север и след 10 мин. с леко изкачване нагоре се излиза при панорамна площадка /110 мин./. Връх Големи Братанишки уши вече е заобиколен. От панорамната площадка се открива панорама на запад към долината на река Равна с рида Гугла зад нея, както и на север към продължението на рида Братаница. В по-долната част на билото на рида отдалеч се вижда характерна гола седловина, до която трябва да се достигне. От панорамната площадка следва влизане за кратко в гора, през която се слиза към голата седловина. Пътеката продължава да се движи не по билото на рида, а по западния му склон и малко под него. От панорамната площадка до седловината се слиза за 20 мин., като денивелацията между двете е около 150 м. /130 мин./. От седловината се открива последната панорама назад към главното било на планината. Седловината се намира вече на билото на рида Братаница. От нея следва влизане в гората от източната страна на рида. При седловината ридът и пътеката завиват на североизток. Заобикаля се водоравно от изток безименният връх Кота 1477 и по-надолу отново се излиза на билото на рида от североизточната страна на върха. След Кота 1477 билото става много тънко, като по него се редуват поляни и разредени горички. По-надолу билото постепенно се разширява и по някои от поляните пътеката за кратко се губи. 20 мин. след първата седловина се излиза в подножието на връх Кота 1279 при втора гола седловина /150 мин./. Между двете седловини са предолени още 200 м. височина. Малко преди да се излезе на втората седловина от основния рид Братаница се отделя в североизточна посока късият страничен рид Тънката рътлина. На някои карти този рид е поставен малко по на юг. На втората седловина отново се влиза в гората, като този път започва слизане от билото на рида Братаница в североизточна посока.

    Пътеката следва вече билото на рида Тънката рътлина, като първоначално слиза през разредена гора. След няколко минути се пресича папратлива поляна и под нея се влиза в сечище. В сечището пътеката достига до черен път. От втората седловина до черния път се върви 25 мин. /175 мин./. При разклона на пътеката с черния път има две възможности - да се продължи по черния път без маркировка или да се следва маркираната пътека. Склонът надолу към река Заводна е много стръмен и е по-добре в този участък слизането да става по пътеката, а изкачването по черния път. Слизането от разклона до река Заводна отнема 20 мин. /195 мин./. В най-долния край на рида от черния път се отделя къса маркирана пътека, по която се достига до каптаж с чешма. Черният път завършва на широка поляна, при началото на парк Централен Балкан. На поляната има няколко информационни табели. Тази поляна се пресича от асфалтовия път от с. Рибарица към х. Вежен. От поляната с табелите към с. Рибарица се продължава по асфалтовия път на север. Веднага след края на поляната от лявата страна на пътя от гумен маркуч излиза питейна вода. След още 5 мин. се минава покрай масивна каменна чешма, отново вляво от пътя /200 мин./. След каменната чешма са първите къщи на махала Заводна. От началото на село Рибарица до централната улица на селото при водослива на реките Заводна и Бели Вит се върви още 30 мин. /230 мин./.

43

Седловина Хайдушките камъни и пътеките които започват от нея

61

От лятната пътека назад към седловина Хайдушките камъни

58

Панорама към Златишко-Пирдопската котловина

59

И към Средна гора

63

От пътеката надолу към долината на река Въртопа

64

От пътеката към седловината между върховете Безименния и Братаница

67

На север към долината на река Равна и рида Братаница

73

От рида Братаница назад към седловината между върховете Безименния и Братаница

74

Към вр. Братаница

83

Към седловина Ветровития пряслоп

90

От вр. Малки Братанишки уши назад към главното било

93

Черният път достига почти до котата на вр. Малки Братанишки уши и го заобикаля от запад

96

От пътеката назад към края на черния път

97

На север към вр. Кота 1477 и седловината южно от него

106

От седловината вр. Кота 1477 се заобикаля от изток

109

Влизането в гората източно от вр. Кота 1477

117

Втората седловина южно от вр. Кота 1279

118

Папратливата поляна преди пътеката да излезе на черния път

119

От папратливата поляна назад към вр. Големи Братанишки уши и първата седловина

122

Разклонът в началото на парк Централен Балкан

125

Разклонът при водослива на реките Заводна и Бели Вит

2014-02-12 101728

Профил на маршрута

 

Прочетена 2029 пъти