Печат на тази страница

51.1. с. Рибарица-х. Бенковски-седловина Хайдушките камъни

Оценете
(2 гласа)

51.1. с. Рибарица-х. Бенковски-седловина Хайдушките камъни - качване

Денивелация – 1300 м., време на движение  - 4.30-5.00 часа, разстояние – 15.6 км.

Маркировка: от с. Рибарица до х. Бенковски – бяло-зелено-бяло, от х. Бенковски до седловина Хайдушки камъни – немаркиран

 

2014-02-12 101109

Изтегли:  GPS трак

       

      Село Рибарица, както и съседния гр. Тетевен, са много стари селища. Възникването и развитието им е свързано с важните проходи, които минавали през тях. Това са проходите Климаш и Рибаришки проход от Южна към Северна България, както и Богое между Рибарица и Шипково. В с. Рибарица и близките околности са намерени следи от 7 в. пр. н.е. В самото село са останали около 20 могили от времето на траките. От римската епоха е запазен каменен мост над р. Костина, което показва, че оттук е минавал римски път. Селото се нарича Рибарица заради многото риба в река Бели Вит и нейните притоци. Според Иречек село с име Рибарица няма. Рибарица било името на река, а махалите около нея били част от гр. Тетевен. Заблудата му се обяснява с това, че Тетевен и Рибарица винаги са били тясно свързани. Двете селища са разположени на махали на много километри по течението на река Бели Вит, като новоизграждащите се вилни зони заличават все повече малката граница между тях. Рибарица се намира между Стара планина и Предбалкана /Васильовска планина/. Селото е много дълго и е заобиколено отвсякъде с планини. Това означава, че от него могат да бъдат предприети неограничени като брой и посока маршрути. Най-популярните от тях са към хижите Бенковски и Вежен. В по-ново време се появиха и маршрути към х. Ехо, както и няколко маркирани пътеки на север към Васильовска планина. Описването на всички маршрути от с. Рибарица е невъзможно, затова по-надолу ще бъде обърнато внимание само на най-важните от тях. Първият от основните маршрути е от с. Рибарица към хижа Бенковски

     На централната улица на село Рибарица има паметник на Георги Бенковски. Селото по неволя е свързано с трагичната кончина на войводата след разгрома на Априлското въстание. От паметника се тръгва на юг по улица Захари Стоянов. В началото на улицата има автобусна спирка, която се казва Стопанството. Маркировка има от самото начало - бяло-зелено-бяло. Улицата извива покрай река Костина, като върви срещу течението й, по левия долинен склон. От западната страна на реката е ридът Климаш, а от източната ридът Братаница. По улицата се върви с лек наклон нагоре около 3 км. до нейния край в местността Костина /40 мин./. Местността Костина представлява равна и продълговата поляна, с наскоро изградени по нея паркинги и кътове за отдих. От източната страна на поляната е Кървавото кладенче. След предателство Бенковски бил убит недалеч оттук, а в кладенчето била измита отсечената от турците глава на войводата. От местността Костина се продължава на юг по черен път. След 15 мин. се достига до водослива на река Костина със Свинска река /55 мин. след началото/. При водослива черният път се раздвоява. На запад по дясното разклонение се отива към вила Кордела и с. Дивчовото. По част от този път има жълта маркировка на екопътека „По стъпките на Бенковски”. Свинска река е и граница между Стара планина и Предбалкана. Към хижа Бенковски трябва да се продължи по лявото разклонение на юг. 5 мин. след водослива със Свинката река се излиза на широка поляна с информационна табела по средата /60 мин. общо/. Вляво от информационната табела се отделя немаркирана пътека, която се изкачва в източна посока към билото на рида Братаница. Пътеката излиза южно от вр. Габрова кръш /кръш - стръмнина//1305 м./ и продължава по билото на рида на юг към х. Бенковски. На поляната с информационната табела се продължава по черния път и след 15 мин се достига до Лилова чешма /75 мин./. Малко преди чешмата пътят завива на югоизток, като продължава плътно да следва всички извивки на реката. 10 мин. след чешмата се излиза на малка поляна при водослива на реките Дълбокото дере и Равна /Лявата река/ /85 мин./. От сливането на двете рекисе образуват река Костина. При водослива на реките има мост, няколко информационни табели, дървена маса със столове и заключена бариера. Пътят завива рязко и започва да се изкачва по рида Братаница чрез една голяма серпентина. Зад масата със столовете има маркирана пряка пътека, по която серпентината на пътя може да се съкрати. Продължава се по пряката пътека, излиза се отново на пътя и след 15 мин. се достига до бетонен мост без перила над река Равна /100 мин./. От централната улица на село Рибарица до бетонния мост неусетно са изкачени 500 м. денивелация.

      Преди моста, вляво от основния черен път, се отделя отдавна изоставен път. Маркировката към хижа Бенковски продължава по него, като се изкачва по рида Братаница. Ако бетонният мост се пресече, се излиза от другата страна на река Равна в подножието на рида Гугла. По билото на рида Гугла също има пътека към х. Бенковски, но тази пътека е немаркирана, много стръмна и дори опасна. Преди моста черният път се изоставя и се завива наляво и на изток по изоставения път. Пътят навлиза в гъсти гори, в долината на река Равна, и върви срещу течението й, по десния долинен склон. 10 мин. по-нагоре се достига до място, където пътя някога е пресичал реката по брод /110 мин./. Бродът отдавна е отнесен от водата. На това място черният път се изоставя и се продължава по пътека със стръмно, но кратко изкачване по страничен рид. Пътеката се прехвърля през билото на рида и от другата му страна отново слиза до реката при водослива и с малък поток /125 мин./. Реката се пресича, пътеката завива на юг и започва стръмно и продължително изкачване към билото на рида Братаница. Първоначално се изкачват около 150 м. височина и след 25 мин. се излиза на малка равна площадка, която се нарича Царската почивка /150 мин./. В миналото мястото било известно с поетичното име Омайната спирка. От площадката се открива панорама надолу към река Равна и на запада към рида Гугла. След Царската почивка пътеката завива на изток. Наклонът нагоре постепенно намалява, а гъстата букова гора се разрежда. 25 мин. след Царската почивка се изкачват още 200 м. височина /175 мин./. Пътеката пресича поток, със завой продължава водоравно на юг и след 15 мин. излиза на поляната при х. Бенковски. /190 мин./. Денивелацията от центъра на с. Рибарица до х. Бенковски е 1000 м.

     От х. Бенковски се продължава на юг, като отново се влиза за кратко в  гора. Минава се покрай паметна плоча на загинал турист, пресича се по дървено мостче  поток и след 10 мин. се излиза от гората при дървена колиба /200 мин./. От дървената колиба започва черен път, който след няколко метра се разклонява. Лявото разклонение завива на югоизток и се изкачва на седловина Ветровития пряслоп, която е на билото на рида Братаница. Оттам пътят слиза на североизток по Суватски дол към река Заводна. По този път може да се отиде до хижа Вежен или да се слезе обратно в с. Рибарица по река Заводна. На разклона се продължава по дясното разклонение, което слиза на юг в долината на река Равна. След няколко минути се достига до маркировъчен кол с табелка. От маркировъчния кол се отделя пряка маркирана пътека към хижа Момина поляна. Пътеката слиза на запад в долината на река Равна и се изкачва към рида Дебели дял. След разклона с пътеката черният път слиза в долината на река Равна, минава покрай останките на Рибаришката мандра и достига до микроязовир. Преди микроязовира черният път пресича река Равна по брод и се изкачва от другата и страна на източните склонове на вр. Булуваня /2043 м./. От дървената колиба в края на гората до микроязовира се върви 20 мин. /220 мин./. След пресичането на река Равна отново се излиза при останки от овчарници.

     Черният път се изоставя и към главното било се продължава на юг по широка пътека. Пътеката към билото не е маркирана и се изкачва по левия склон на река Равна. Върви се през поле от боровинки и ниска хвойна, в които пътеката лесно се следи. Ориентир е дълбоката долина на река Равна отляво. Река Равна се образува от два потока, стичащи се от двете страни на вр. Безименния /1970 м./. От върха на север се отделя къс и много стръмен рид. В най-ниската си част ридът рязко и много стръмно завършва с група интересни скали точно над водослива на двата потока. Скалите в края на рида рязко контрастират с изцяло тревистия пейзаж около тях. Водосливът на двата потока е малко след микроязовира. От микроязовира пътеката постепенно започва да набира височина, минава високо над водослива с интересните скали и навлиза в долината на западния поток. Това е долината, която разделя върховете Булуваня от запад и Безименния от изток. Долината е дълга, тясна и напълно гола. Пътеката се изкачва с умерен наклон нагоре, прехвърля се през един страничен рид и слиза отново до потока. Оттук пътеката продължава плътно покрай потока. 50 мин. след разклона при микроязовира се достига до изворите на потока /270 мин./. От изворите до главното било има още 10 мин. изкачване /280 мин./. Пътеката излиза на главното било при седловина Хайдушките камъни. Денивелацията от микроязовира до седловина Хайдушките камъни е 350 м. Част от “хайдушките” камъни са подредени така, че от седловина да насочват на север към началото на пътеката. Изворът на потока е съвсем близо под билото и е сигурен водоизточник за преминаващите по пътеката Ком-Емине. 

01

Паметникът на Герги Бенковски на спирка Стопанството

03

От централната улица се тръгва по улица Захари Стоянов на юг към местността Костина.

Зад стълба се вижда спирка Стопанството.

05

Местността Костина

07

Разклонът при водослина на реките Костина и Свинска

08

Разклонът на поляната с информационната табела

10

Разклонът при водослива на реките Равна и Дълбокото дере

12

Мястото където пътеката се отделя от черния път

13

По изоставения черен път покрай река Равна

14

При Царската почивка

19

Разредената гора над Царската почивка

28

Хижа Бенковски

30

Разклонът южно от дървената барака

32

Същият разклон от север на юг

33

                                           Към седловина Хайдушките камъни с приближение

39

Микроязовирът на река Равна

41

От пътеката на изток към рида между двата потока

42

Надолу към водослива на двата потока

44

От пътеката назад към микроязовира

46

И напред към седловина Хайдушките камъни

47

Долината на западния поток

56

Седловина Хайдушките камъни

43

Седловината и пътеките които излизат от нея

2014-02-12 101141

Профил на маршрута

Прочетена 5281 пъти