50.2. х. Кордела /х. Човканя/-седловина Превлаката-р. Костина-рид Гугла-седловина Попови гробове

Оценете
(0 гласа)

50.2. х. Кордела /х. Човканя/-седловина Превлаката-р. Костина-рид Гугла-седловина Попови гробове - слизане

Денивелация – 950 м., време на движение  - 4.00-4.30 часа, разстояние – 17.2 км.

Маркировка: от седловина Попови гробове до разклона за х. Бенковски-бяло-червено-бяло и ЗКМ, от разклона за х. Бенковски до седловина Дебели дял-бяло-зелено-бяло и ЗКМ, по река Костина – бяло-зелено-бяло, по пътеката „По стъпките на Бенковски” – бяло-жълто-бяло, а в другите участъци-немаркиран.

2014-10-26 123659

  Изтегли: GPS трак

        

      Седловина Попови гробове се намира на главното било на Стара планина между върховете Тетевенска Баба /2070 м./ от запад и Булуваня /2043 м./ от изток. От седловината към хижа Бенковски се тръгва в източна посока по билната пътека Ком-Емине. За 10 мин. пътеката заобикаля водоравно от юг ниско безименно връхче, а после с леко изкачване нагоре и връх Кота 1906Между седловина Попови гробове и вр. Кота 1906 от главното било на север се отделя рида Коджаюрт /коджа- голям, юрт - изоставено място/. От седловината на север към голия и удобен за вървене рид Коджаюрт води широка и водоравна пътека. Някои туристите се заблуждават, че това е пътеката за х. Бенковски и тръгват по нея. По тази пътека наистина може да се стигне до х. Бенковски, но това става доста трудно. Пътеката се изкачва по западния склон на рида Коджаюрт и после слиза от източната му страна към дълбоката и обрасла с гъста хвойна долина на река Булуванско дере. Следва стръмно изкачване отново през гъста хвойна, при което се губят много време и усилия. Истинската пътека за хижа Бенковски се отделя не направо от седловина Попови гробове, а източно от нея след изкачването на вр. Кота 1906. Пътеката към хижа Бенковски е маркирана с лентова маркировка – бяло-зелено-бяло и ЗКМ. Въпреки че по пътеката има ЗКМ, през зимата и тази пътека трябва да избягва, защото е лавиноопасна. Когато има сняг от седловина Попови гробове към х. Бенковски, трябва да се върви по билото на планината до вр. Булуваня и оттам да се слиза на север по широкия рид Дебели дял. По билото на рида Дебели дял също има ЗКМ, по която се слиза на север до седловина Дебели дял. На седловина Дебели дял лятната и зимната пътеки към х. Бенковски отново се събират.

     От разклона при вр. Кота 1906 лятната пътека слиза на североизток към седловина Дебели дял, като извива по надиплените северни склонове на вр. Булуваня през местността Булуваня. Пътеката пресича няколко потока даващи началото на река Булуванско дере и за 45 мин. слиза на голата седловина Дебели дял /55 мин. след началото/. Денивелацията от централното било при безименния връх до седловина Дебели дял е 350 м. Малко преди да се излезе на седловина Дебели дял пътеката минава край паметната плоча на Панайот-Хитовия четник Иван Капетан. Иван Капетан е убит наблизо и тялото му е заровено лично от знаменосеца на четата Васил Левски. От седловината маркираната пътека към х. Бенковски продължава в източна посока със стръмно слизане към река Равна. Североизточно от седловина Дебели дял се виждат овчарници и масивната, но изоставена страда на “Дома на овчаря”. На седловината маркираната пътека се изоставя и се продължава по черен път към овчарниците. Пътят излиза между овчарниците и Дома на овчаря, завива на север и заобикаля от изток ниския и гол безименен връх Кота 1603. Минава се покрай останки от овчарници и след тях се продължава по водоравна пътека през гората. Пътеката извежда от северната страна на вр. Кота 1603 на седловина Гугла. От седловина Дебели дял до седловина Гугла се върви 25 мин. /80 мин. общо/. От едната до другата седловина може да се отиде и като се пресече от юг на север по черен път през котата му безименния връх. Седловина Гугла се намира между Кота 1603 от юг и вр. Гугла /1605 м./ от север. Седловината е гола, по средата и има голяма бетонна чешма, а в южния и северния и край има останки от овчарници. От седловината започва слизане по рида Гугла на север. Ридът Гугла е къс, тесен и много стръмен вододел между реките Дълбокото дере от запад и Равна от изток. Най-трудното при слизането по рида е заобикалянето на североизточните и северните склонове на вр. Гугла, които са почти отвесни. Пътеката ту слиза, ту се качва, като бавно, мъчително и с преодоляване на много препятствия излиза от северната страна на върха. От северната страна се достига до равна и гола поляна с чудесна панорама във всички посоки. Следва по-леката част от слизането, а именно спускането по билото на рида. Върви се стръмно надолу, през гъста букова гора и без гледки. Пътеката е малко използвана, на места се губи и трябва постоянно да се търси. От източната страна на рида, по долината на река Дълбокото дере, има черен път. Пътеката слиза по билото на рида Гугла и малко преди завършека му излиза на черния път. От седловина Гугла до черния път се слиза за около 120 мин., като денивелацията е 550 м. /200 мин./.

     Пътеката излиза на черния път на същото място, където излиза и маркираната пътека от х. Бенковски, слизаща по рида Братаница. Двете пътеки се събират до остър завой на черния път. На това място пътя минава над река Равна по бетонен мост без перила. Пътеката по рида Гугла излиза от южната страна на моста, а пътеката от х. Бенковски от източната му страна. От бетонния мост се продължава по черния път на северозапад, като вече има и маркировка - бяло-зелено-бяло. Пътят прави нов остър завой, като чрез една дълга серпентина преодолява голяма височина. В началото на серпентината ниско долу под пътя се вижда неговото продължение. Заобикалянето по серпентината може да се съкрати по пряка и маркирана пътека между горната и долната част на пътя. Пътеката излиза отново на пътя при водослива на реките Дълбокото дере и Равна. След сливането си двете реки образуват река Костина. При този водослив ридът Гугла завършва. От мястото, където пътеката по рида Гугла излиза на черния път до водослива на реките, се върви 10 мин. /210 мин./. При водослива пътя е препречен със заключена бариера до която има няколко информационни табели и маса с пейки. Тук е и началото на парк Централен Балкан. След водослива река Костина се пресича по мост с метални перила и се продължава на северозапад по черния път. Пътят става по-водоравен и върви плътно покрай реката, следвайки всичките и извивки. 10 мин. след водослива се минава покрай Лилова чешма вляво от пътя /220 мин./. След чешмата река Костина и пътя край нея завиват на север. Излиза се на продълговата поляна с табела на националния парк в средата и останки от овчарници. Поляната с табелата е на 20 мин. от Лилова чешма /240 мин./. От тази поляна и покрай табелата на изток към рида Братаница се отделя пътека. По тази пътека също може да се отиде до х. Бенковски. Пътеката се изкачва на билото на рида Братаница при вр. Габрова кръш /1305 м./ и продължава в южна посока към х. Бенковски. На продълговатата поляна се продължава на север по черния път и след 10 мин. се достига до водослива на реките Костина и Свинска река /250 мин./. Денивелацията от водослива на реките Равна и Дълбокото дере до водослива на реките Костина и Свинска е 250 м.

     При водослива от основния черен път се отделя в западна посока друг, равностоен по ширина, черен път. Към Вила Кордела /хижа Човканя/ се продължава по черния път на запад. Пътят навлиза в букова гора и с лек наклон нагоре върви срещу течението на Свинска река. Река Свинска и течащата на запад от нея река Климашки дол са северна граница на Стара планина с Предбалкана. В началото по пътя няма маркировка. От разклона при река Костина се върви 25 мин. на запад и се излиза на обширна поляна с голям ловен заслон на нея /195 мин./. Ловният заслон се нарича Осморката и е в много добро състояние. Има оборудвана стая да спане, барбекю и чешма. В най-западния край на поляната от черния път се отделя маркирана пътека към Вила Кордела. Пътеката се нарича „По стъпките на Бенковски”, а маркировката е бяло-жълто-бяло.  Започва изкачване към седловина Превлаката, при която Стара планина се свързва с Предбалкана. Изкачването от ловен заслон Осморката до седловината става за 40 мин. като денивелацията е 250 м. /235 мин./. Пътеката е много широка, а маркировката е нова и гъста. Около седловина Превлаката се пресичат няколко поляни, по които е възможно да стане объркване. Трябва да се спазва основната посока, която е запад. Седловина Превлаката е превал или най-високо място на пътеката. Седловината се намира по средата между ловния заслон Осморката и шосето от село Дивчовото към Вила Кордела. През седлавината минава римския път Климаш който води от село Антон на юг през седловина Превлаката на север към с. Рибарица. Този път бил охраняван от крепост, която се намира северно от седловина Превлаката, на близкия връх Къдря /1355 м./. Върхът е със стръмни склонове, конусовиден и много панорамен. На този връх имало тракийска крепост и светилище още по времето на траките. Крепостта заема доста голяма площ - 240 на 280 м. Тракийското светилище се намира в центъра на крепостта, на скали по които се виждат изсичания. От седловина Превлаката започва слизане на запад по Климашки дол през вековните букови гори на резерват Боатин. Спускането до шосето става за 40 мин. като се преодоляват 150 м. височина /275 мин./. Пътеката свършва при водослива на реките Климашки дол и Черни Вит. В края на пътеката се преминава последователно по два дървени моста над двете реки и се излиза на шосето от с. Дивчовото за вила Кордела. На разклона се завива на юг и след 5 мин. се достига до вила Кордела /280 мин./.  

 41

Седловина Попови гробове и пътеките които се отделят от нея

38

Назад към седловина Попови гробове

39

Панорамата на юг към с. Антон

40

Римският път от седловина Попови гробове на юг към с. Антон

41

От главното било на североизток към х. Бенковски

42

От лятната пътека назад към разклона на главното било

43

На запад към рида Коджаюрт

48

Към седловина Дебели дял

53

Разклонът на седловина Дебели дял 

54

От седловина Дебели дял на юг към рида Дебели дял и вр. Булуваня

56

Седловина Гугла

57

От пътеката към вр. Гугла

59

 Седловина Гугла от север на юг

65

Отвесните места под пътеката при заобикалянето на вр. Гугла

66

Отвесните скали между пътеката и вр. Гугла

69

Назад към вр. Гугла

70

Панорама от рида Гугла на запад към Дълбокото дере

74

Пътеката по рида Гугла излиза на черния път при бетонния мост без перила

12

На същото място от черния път се отделя и маркираната пътека от с. Рибарица към х. Бенковски

10

Началото на парк Централен Балкан при водослива на реките Равна и Дълбокото дере

79

Лилова чешма

08

Продълговата поляна с отклонението към рида Братаница

83

Разклонът при водослива на река Костина и Свинска река

07

Разклонът от другата му страна

89

Поляната с ловния заслон Осморката

94

Пътеката "По стъпките на Бенковски" влиза в резерват Боатин

95

Седловина Превлаката разделяща Стара планина от предбалкана

98

През вековните букови гори на резерват Боатин

99

Двата дървени моста при водослива на реките Черни Вит и Климашки дол

100

Разклонът при водослива

2013-08-14 121554

Профил на маршрута

Прочетена 2333 пъти
   

В сайта са ползвани карта и GPS тракове от www.bgmountains.org

   
 
© ПЕЛИТКО - Планински пешеходен туризъм