49.2. х. Анчова бичкия-местност Улеите-седловина Табиите-вр. Косица

Оценете
(0 гласа)

49.2. х. Анчова бичкия-местност Улеите-седловина Табиите-вр. Косица – слизане

Денивелация – 1050 м., време на движение – 2.00-2.30 мин., разстояние – 6.3 км.

Маркировка: от вр. Косица до седловина Табиите – бяло-червено-бяло и ЗКМ, от седловина Табиите до х. Анчова бичкия – немаркиран.

2014-02-16 103734

Изтегли: GPS трак

     Вр. Косица е възлов връх, от който в северна и южна посока се отделят няколко странични рида. На север се отделя рида Косица /Косишки рът/, по билото на който към с. Черни Вит се спуска Втора Чернивитска пътека /Косишки проход, Косишка пътека, Косишки път, Път Улеите/. Ридът Косица разделя реките Зла река /Михалска/ от запад и река Косица от изток. Пак в северна посока от върха се отделя тесен рид, който е вододел между р. Косица от запад и Исипаната река от изток. В южна посока се отделят четири рида - Каменната стърга, Широка Занога, Малък и Голям Мечит. От връх Косица /2001 м./ се тръгва по пътеката Ком-Емине на запад по дългото, равно и голо теме на върха. След 5 мин. водоравен ход на запад от върха се достига до разклон. От пътеката КЕ се отделя маркирана с колова маркировка пътека в югозападна посока към хижа Паскал и град Пирдоп. След разклона се достига до голо и плоско връхче на което в миналото имало крепост, ахраняваща намиращия се под нея превал на Косишкия проход /Втора Чернивитска пътека/. Следва слизане по покрит с треви и малки камъни терен към седловина Табиите /Косишки превал/. От разклона за гр. Пирдоп до седловината се слиза за 30 мин. /35 мин. след началото/. Седловина Табиите се намира между вр. Косица от изток и връх Пъпа /1837 м./ от запад. Седловината е западна граница на Национален парк Централен Балкан. През античността тук била изградена пътна станция, а през турското робство били построени две табии - укрепления за охрана на прохода. Името на седловината идва именно идва от тези две турски табии. Табията от източната страна на седловината е по-малка и е с размери 60 на 70 м.. Втората табия от западната страна на седловината е много по-голяма. Дължината и е около 510 м., ширината около 300 м. и е разделена на няколко самостоятелни вътрешни сектора. Гледана отдалеч тази втора табия прилича на огромен кръст. Седловина Табиите е превал /най-висока точка/ на Втората /Източната/ Чернивитска пътека,  която свързва село Черни Вит от север с град Пирдоп от юг. В миналото пътеката имала голямо стопанско значение. В края на турското робство от южната страна на планината бързо се замогнал гр. Пирдоп. Над града нямало хубави гори и забогатялите пирдопчани започнали масово да изкупуват горите на север от билото. Първо изсекли до голо горите, които можело лесно да се извозят на юг. Това били горите по билото на Косишки рът, като оголената от сечта местност била наречена Голосек. Изсечените трупи били извозвани по Втора Чернивитска пътека, а пътят бил охраняван от турските табии на седловина Табиите. Горите на север от билото били спасени от Кримската война. След нея занаятите започнали да замират и гр. Пирдоп бързо западнал. През 20-те години на ХХ-ти век имало идея през седловината да се прокара ж.п. линия между гр. Пирдоп на юг и гр. Тетевен на север, но не се намерили достатъчно средства. Южно от билото трасето на Втора Чернивитска пътека е размито от времето, но на север е напълно запазено.

     При седловина Табиите се завива по Втора Чернивитска пътека на североизток. Започва подсичане на стръмните северозападни склонове на  вр. Косица. 5 мин. след седловината пътеката извежда в местността Улеите /40 мин. общо/. От главното било при вр. Косица надолу към дълбоката долина на река Зла река /Михалска/ се спускат няколко почти отвесни и силно лавиноопасни улея. Пътеката достига със слаб наклон до тях и ги пресича водоравно. Пресичането на Улеите при сняг е напълно невъзможно. През зимата от вр. Косица на север може да се слезе само по билото на Косишки рът, което е широко и с малък наклон. През лятото улеите се пресичат за около 10 мин. като при последния улей пътеката се качва на Косишки рът /50 мин./. След пресичане на улеите пътеката завива на северозапад и става по-широка. 5 мин. по-надолу се достига до скали на гребена на страничен рид надвесен над Зла река /55 мин./. Мястото представлява равна панорамна площадка с гледки към седловина Табиите, Улеите, Зла река и северната страна на главното било на запад към вр. Миале /1803 м./. След панорамната площадка пътеката по-рязко се спуска надолу, завива на североизток и излиза на билото на Косишки рът на голата и равна поляна Косишки краварник. В най-северния край на поляната в момента се строи тухлен заслон. От панорамната площадка до заслона се върви 20 мин. /75 мин./. Вдясно от заслона личат останките на голям краварник.

    От заслона се слиза на североизток, минава се край останките на краварника и се влиза в гората. Слизането на север продължава по черен път, който върви по билото на Косишки рът. След 10 мин. пътят достига до информационна табела, поставена на границите на парк Централен Балкан /85 мин./. При табелата от гората излиза и изоставеният стар Косишки път. От табелата малко по на север по билото на рида се намира поляната Гроба на която има скромен паметник. Паметникът и името на поляната са свързани с боевете за седловина Табиите по време на руско-турската война. Руската армия дошла от север, откъм с. Черни Вит и по Втора Чернивитска пътека се насочила към главното било. По пътя от с. Черни Вит към х. Анчова бичкия има един голям S-образен завой. При този завой Втора Чернивитска пътека в миналото тръгвала нагоре към билото на Косишки рът. Началото на пътеката сега е маркирано с паметна плоча, а местността се нарича Руските падала /падало – място за нощувка и смяна на конете/. В миналото местността се наричала Очови срядоци. От Падалата руската армия се изкачва през местността Голосек към билото на Косишки рът, напада турските укрепления на седловина Табиите и ги превзема. В боя има много убити и ранени, които са свалени по Косишката пътека на север до поляната Гроба. Убитити в битката руски войници били погребани на поляната, откъдето идва и името и. При табелата черният път се изоставя и започва слизане на изток-североизток към долината на река Косица и хижа Анчова бичкия. Върви се по източния склон на Косишки рът. Склонът някога е бил сечище и по него е останала гъста мрежа от черни пътища, алеи и пътеки. Върви се през млада и гъста гора, без гледки. Пътеките са разположени през двадесетина метра една под друга. 25 мин. след информационната табела се слиза до река Косица при мост с метални перила, /110 мин./ Мостът се намира на черния път от х. Анчова бичкия към х. Момина поляна.  От моста се продължава на север по черния път, който прави голям завой. За да се избегне заобикалянето по завоя, може от моста да се продължи към х. Анчова бичкия по пътека направо покрай река Косица. От моста до хижата се върви по черния път около 20 мин. /130 мин./

 

Връх Косица

56

На север към долината на река Косица и местността Анчова бичкия

66

От вр. Косица на северозапад към Косишкия рид

70

На запад от вр. Косица

71

От началото на Косишки рид назад и на изток към вр. Косица и главното било

73

От началото на Косишки рид на запад към седловина Табиите

77

Косишки рид, Втора Чернивитска пътека и местността Косишки краварник към която се слиза

75

Седловина Табиите

87

Разклонът на седловина Табиите

89

От седловина Табиите на североизток

92

На север е долината на река Михалска /Зла река/

94

По Втора Чернивитска пътека към местноста Улеите

95

От местността Улеите назад към седловина Табиите

97

От улеите надолу към Зла река

103

Седловина Табиите, пътеката и началото на местноста Улеите

104

Пътеката и краят на местността Улеите

105

След местноста Улеите пътеката слиза към местността Косишки краварник

114

Местността Косишки краварник

119

От местността Косишкия краварник назад към високата част на Косишки рид

122

Разклонът при информационната табела за начало на парк Централен Балкан 

123

Черният път от х. Анчова бичкия към х. Момина поляна и моста над река Косица

125

От моста над река Косица към пътеката която води към билото на Косишки рид

2014-02-16 103809

Профил на маршрута

Прочетена 2088 пъти
   

В сайта са ползвани карта и GPS тракове от www.bgmountains.org

   
 
© ПЕЛИТКО - Планински пешеходен туризъм