48.2. с. Ямна /махала Спиловица/-Чертиградски рът-вр. Напоя-вр. Голяма Занога

Оценете
(0 гласа)

48.2. с. Ямна /махала Спиловица/-Чертиградски рът-вр. Напоя-вр. Голяма Занога – слизане

Денивелация – 1100 м., време на движение – 2.30-3.00 часа, разстояние – 8.8 км.

Немаркиран

 2014-02-03 201656

  Изтегли: GPS трак

 

   От вр. Голяма Занога се тръгва по главното било на изток. От източната страна на върха се слиза към седловината с вр. Миале /1803 м./. Седловината  се нарича Гроба и през нея минава Втора Лопянска пътека. Тази пътека започва от село Ямна, изкачва се на юг по Чертиградски рид и достига главното било при седловина Гроба. На юг от седловината пътеката слиза към гр. Пирдоп. Връх Голяма Занога е гол и обгледен връх. От него се виждат седловина Гроба и Втората Лопянска пътека. За да се слезе от върха на север към село Ямна по Втора Лопянска пътека, не е необходимо да се върви на изток чак до седловина Гроба. От върха на изток се върви само 10 мин., колкото да се заобиколят морените по северните склонове на върха. След това се слиза без пътека на север и се достига до Втора Лопянска пътека. Пътеката отдавна не се ползва, но трасето й е много широко и все още ясно си личи. В горната си част Чертиградски рът е гол и по него се редуват местности, в чието име се съдържа думата „поляна”. От седловина Гроба пътеката слиза на северозапад и за 20 мин. извежда на седловина Разбой между върховете Голяма Занога от юг и Напоя /Крайна поляна//1631 м./ /30 мин. след началото/. Източно от вр. Напоя има няколко извора, които дават началото на Дългата река. Тези извори се наричат Напоите. Освен Втора Лопяска пътека, на седловина Разбой излизат още три пътеки: от запад - от долината на Стара река, от изток - от долината на Дългата река и от югозапад - от вр. Свищи плаз /1888 м./. От седловината пътеката заобикаля вр. Напоя от запад, като го подсича малко под котата му. Излиза се от северозападната му страна и се достига до гората. При първите дървета пътят е преграден с портал и телена мрежа. От седловина Разбой до оградата се върви 20 мин /50 мин. общо/.

  На едно дърво точто зад портала се вижда туристическа табелка. На 10 м. над портала има още една табелка. Някога туристическата пътека ползвала трасето на Втора Лопянска пътека, като маркировката все още си стои по околните дървета. Сега огромна част от планината е оградена, а маршрутът по Чертиградски рът е затворен. Порталът не е заключен и през него може да се премине. Веднага след портала пътя извежда в местността Хайдушка поляна. Някога тук били картофените ниви на жителите на село Ямна, като следите от обработката на земята още си личат. Зад Хайдушката поляна се вижда поляната Биволарника, а зад нея и вр. Хайдушка поляна /1471 м./. Пътят обхожда Хайдушката поляна от изток и през сечище слиза на северозапад към голата седловина Дълбокия пряслоп /преслап - седловина/. От портала до Дълбокия пряслоп се слиза за 30 мин. /80 мин./. Седловина Дълбокия пряслоп се намира между върховете Хайдушка поляна от юг и Висока поляна /1427 м./ от север. От  седловината се отделят няколко черни пътя. На изток през местността Свинско обраше /обраше - най-висока част на хълм/ и по Чинков дол слиза черен път към долината на Свинска река /Домуздере/. На запад по Мутов дол друг черен път слиза към долината на Стара река. От Дълбокия пряслоп се продължава по черен път в северна посока. Черният път влиза в гората, заобикаля с леко изкачване вр. Висока поляна от запад и след 10 мин. излиза от северозападната му страна на голата седловина Малкия пряслоп /90 мин./. Между двата пряслопа в гората по дърветата отново се появява туристическа маркировка. На седловина Малкия пряслоп черният път завива на североизток към вр. Дърмоновец /Драманова чука, Драмановски чукар/ /1271 м./ /Дърман – лично куманско име/. От тази седловина вече се виждат на север къщите на село Ямна. Към селото може да се продължи по черния път, който заобикаля на североизток през вр. Дърмоновец. Може да се продължи и направо през гората в северна посока. От вр. Голяма Занога до седловина Малкия пряслоп денивелацията е около 500 м. От Малкия пряслоп до село Ямна остават още 600 м. височина. При седловина Малкия пряслоп черният път се изоставя и се продължава на северозапад и надолу по пътека през гората. От иззтоната страна на пътеката остава дълбоката и гъсто далесена долина на Златната река. Скоро се стига до долната част на оградата, която лесно може да се прескочи. Продължава се в същата посока, като се излиза на билото на страничен рид, спускащ се от Чертиградски рът към вр. Брязовица /1004 м./. По билото на рида има широка пътека, а гората е разредена. След 40 мин. слизане се достига до черен път на седловината южно от вр. Брязовица /130 мин./. Продължава се по черния път на запад. След още 20 мин. се слиза в долината на Стара река при първите къщина махала Спиловица /150 мин./. 

 

 46

На вр. Голяма Занога

 

48

От вр. Голяма Занога на север

 

49

Седловина Разбой и пътеките които излизат от нея

 

47

От вр. Голяма Занога на изток

 

50

Седловина Гроба и пътеките които излизат от нея

 

51

Седловина Гроба и Втора Лопянска пътека на югоизток

 

56

От вр. Голяма Занога се слиза през морени на север към Втора Лопянска пътека

 

58

От вр. Напоя назад към седловина Гроба и Втора Лопянска пътека

 

60

Седловина Разбой от север на юг 

 

66

От вр. Напоя на север към село Ямна

 

67

От вр. Напоя се слиза на северозапад по Чертиградски рът

 

68

Телената ограда и отключения портал югоизточно от Хайдушка поляна

 

70

Местността Хайдушка поляна и зад нея Хайдушки връх

 

73

От черния път към седловина Дълбокия пряслоп и вр. Висока поляна

 

74

 Седловина Дълбокия пряслоп и пътеките които излизат от нея

 

76

 От седловина Малкия пряслоп на север към село Ямна

 

77

От Чертиградски рът към село Ямна

 

2014-02-03 201728

Профил на маршрута

Прочетена 1920 пъти
   

В сайта са ползвани карта и GPS тракове от www.bgmountains.org

   
 
© ПЕЛИТКО - Планински пешеходен туризъм