48.1. с. Ямна /махала Спиловица/-Стара река-вр. Голяма Занога

Оценете
(0 гласа)

48.1. Село Ямна /махала Спиловица/-Стара река-вр. Голяма Занога – качване

Денивелация – 1100 м., време на движение – 3.00 – 3.30 часа, разстояние – 10.8 км.

Маркировка: от с. Ямна до разклона за х. Стражата – бяло-жълто бяло, от разклона за х. Стражата до поляната с фургоните – бяло-синьо-бяло, от поляната с фургоните до билото-немаркиран

 2014-02-03 192157

   Изтегли: GPS трак

       

      Маршрутът започва от най-южната махала на с. Ямна - махала Спиловица. Шосето от гр. Етрополе пресича Стара река по мост и излиза на широк площад, на който е поставена нова автобусна спирка. На чаталесто дърво до спирката са поставени две туристически табелки. От площада се тръгва по черен път на юг срещу течението на Стара река. Черният път е в много добро състояние, а маркировката е нова и гъста. Долината на Стара река в началото е тясна и ограничена от рида Заногата от запад и Чертиградски рът от изток. Маркировката е за хижа Стражата – бяло-жълто-бяло. Няколко минути след началото се достига до място от което се вижда разположения горе в западна посока водопад Враната вода. Водата „скача” от красив скален венец в 40-метрова пропаст. При последните къщи на махалата се достига до разклон /10 мин. след началото/. От черния път наляво се отделя пряка и маркирана пътека, която съкращава голям завой на пътя. Пътеката излиза отново на черния път на поляна в местността Тръстово. По нагоре по пътя се достига до втори разклон с пряка пътека. Ако при това второто разклонение се продължи по черния път, се достига до водослива на Стара река и Бабина река. При водослива от черния път се отделя пътека, която по долината на Бабина река се изкачва на югозапад по рида Заногата. Това е Първа Лопянска пътека. Пътеката излиза на билото на рида Заногата в голата местност Солището. По тази пътека е минал Г. Бенковски след разгрома на Априлското въстание. От Стара река до м. Солището по тази пътека има маркировка на маршрута „По стъпките на Бенковски”. След водослива на Стара река и Бабина река черният път извежда в голямо долинно разширение в местността Отоките /20 мин. след началото/. По средата на широка равна поляна и вдясно от пътя се вижда масивната двуетажна сграда на горски пункт Отоките. От поляната се открива първата по-обзорна панорама на юг към главното било на Стара планина. След м. Отоките се продължава напред по черния път. Той минава край вдигната бариера и след 20 мин. излиза на втора поляна при водослива на Стара река със Стълбешка река /40 мин. общо/. На втората поляна черният път се раздвоява. Разклонът е добре маркиран с табелка на голям бор вдясно от пътя. По дясното /югозападното/ разклонение се отива към хижа Стражата. Пътят се изкачва по долината на Стълбешка река през местността Смесите и излиза на билото на рида Заногата в местността Кокалското при  хижа Стражата.

       На разклона към билото на Стара планина се продължава по основния черен път на югоизток по долината на Стара река. Маркировката напред вече е много нарядко и е бяло-синьо-бяло. Подминава се Мутов дол отляво след което Стара река се пресича по мост. Малко след моста и вдясно от пътя има чешма с дървен чучур. След чешмата се излиза на трета поляна. В предния край на поляната личат останки от каменни сгради, а в задния й край има дървен заслон в много добро състояние. От разклона за хижа Стражата до тази поляна се върви 20 мин. /60 мин./. След третата поляна реката отново се пресича по мост и се достига до нов разклон на пътя. От основния път наляво и на изток се отделя широко отклонение, в началото на което има бариера. Разклонът е добре маркиран и при него се продължава отново направо по долината на реката. 15 мин. след поляната със заслона се минава по трети мост, а пътя описва малък S-образен завой /75 мин./. Пътят преодолява малка височина, след която реката се пресича по четвърти мост и се излиза на четвърта поляна. В края на тази поляна отново има отклонение от основния път наляво. Приблизително на тази поляна черният път и реката си променят посоката от югоизточна в източна. 15 мин. след S-образния завой пътят достига до пета поляна с два фургона по средата /90 мин./. От село Ямна до петата поляната с фургоните неусетно са изкачени около 500 м. височина. Местността над фургоните е сечище, а по поляната са подредени купища с отрязани дървета. От поляната на юг към вр. Свищи плаз се вижда една гориста стена. Северният склон ан вр. Свищи плаз е почти отвесен и напълно покрит с гъсти гори. Тези гори носят събирателното име Лопянска гора. Изкачването от поляната на юг към стената и вр. Свищи плаз е почти невъзможно. В началото на поляната и вляво до реката, на голям камък има маркировка, която насочва да се завие на изток.

     Пътят по Стара река се напуска и се продължава по по-слабо използван черен път. Този път тръгва на изток и веднага започва стръмно да се изкачва по западния склон на Чертиградски рът. Маркировката на големия камък до реката е последната до билото на планината. Най-вероятно камъка с маркировката е разместен от водите на реката и маркировката би трябвало да насочва на юг. От поляната нагоре към билото на Чертиградски рът следва по-трудната част от маршрута. След по-малко от 10 мин. пътя достига до сечище и завива на североизток /100 мин./. На това място пътят се изоставя и се продължава в източна посока по преки пътеки през голото сечище. За около 35 мин. по пресечен терен се изкачват 300 м. денивелация /135 мин./.  Излиза се над горския пояс западно от вр. Напоя /Крайна поляна//1631 м./. На по-новите карти вр. Напоя е отбелязан, като вр. Разбой. В много пътеводители вр. Разбой е посочен и с височината на вр. Напоя, което е довело до пълно объркване. Всъщност Разбой е остарото име на вр. Голяма Занога /1819 м./. Над гората се продължава по черен път, който в южна посока и с леко изкачване за 10 мин. траверсира западните склонове на вр. Напоя /145 мин./. От южната страна на вр. Напоя пътя излиза на голата седловина Разбой, която е между вр. Напоя от север и вр. Голяма Занога от юг. Седловината е гола и обгледна. Цялата гола местност на изток и на юг от седловината се нарича местност Разбой. Югоизточно от местността Разбой на главното било на планината се намира седловина Гроба. Имената на местността Разбой и на седловина Гроба са свързани с пътеката, която ги пресича. Това е Втора Лопянска пътека, която тръгва от с. Ямна на юг по билото на Чертиградски рид, пресича местността Разбой и прехвърля планината през седловина Гроба. Пътниците по Втора Лопянска пътека били издебвани, ограбвани и убивани от разбойници около местността Разбой и седловина Гроба. След нападенията разбойниците се криели в гъстите гори по западните склонове на Чертиградски рид. От онези разбойнически времена са останали и други наименования в близката околност като Хайдушка поляна и Хайдушки кладенец. От седловина Разбой в югоизточната и в югозападна посока се отделят два черни пътя, които обхождат вр. Голяма Занога от двете му страни. Трети път води право на юг и нагоре към главното било. Към вр. Голяма Занога може да се продължи и по трите пътя, като денивелацията е 200 м. По югозападния път върхът се заобикаля почти водоравно за около 30 мин. /175 мин./. Пътеката излиза на главното било от западната страна на върха, на седловината с вр. Малък Свищи плаз /1802 м./. На същата седловина излиза и черен път от х. Свищи плаз, както и една пътека, която подсича водоравно билото от юг. От седловината в източна посока вр. Голяма Занога се изкачва за 15 мин. /190 мин./. Денивелацията от поляната с двата фургона до вр. Голяма Занога е 600 м.  

   

 01

Мостът над Стара река на площада в махала Спиловица

03

Площадът, автобусната спирка, маркировката на дървото и началото на черния път по Стара река

06

 Нагоре и на запад към водопад Враната вода

08

 Горски пункт Отоките в местността Отоките

11

Разклонът към хижа Стражата

13

 Поляната с дървения заслон

15

 Заслонът

17

 Поляната с фургоните

19

 При поляната с фургоните се напуска черния път по Стара река 

22

 От сечището към вр. Голяма Занога на юг

24

От билото на Чертиградски рът към вр. Голяма Занога

25

 И към вр. Свищи плаз

32

 Назад и надолу към долината на Стара река и поляната с фургоните

34

 От поляната с фургоните до излизането на билото на Чертиградски рът

35

 Седловината между върховете Малък Свищи плаз и Голяма Занога

 37

 От седловината на изток към вр. Голяма Занога

 42

 От главното било на север към Чертиградски рът

48

 От вр. Голяма Занога на север

46

 На вр. Голяма Занога

2014-02-03 192227

Профил на маршрута

Прочетена 2132 пъти
   

В сайта са ползвани карта и GPS тракове от www.bgmountains.org

   
 
© ПЕЛИТКО - Планински пешеходен туризъм