47.6. гр. Етрополе-Етрополски манастир Варовитец-х. Стражата-вр. Кордуна

Оценете
(0 гласа)

47.6. Гр. Етрополе-Етрополски манастир Варовитец-х. Стражата-вр. Кордуна – слизане

Денивелация – 1250 м., време на движение – 4.00-4.30 часа, разстояние – 15.7 км.

Маркировка: от вр. Кордуна до Етрополски манастир – бяло-зелено-бяло, от Етрополски манастир до гр. Етрополе – бяло-жълто-бяло

2014-02-03 191019

 Изтегли: GPS трак

    

     От вр. Кордуна /1822 м./ по билото на рида Заногата се слиза до местността Гроба за 100 мин.. Пътеката е описана подробно в маршрут 45.5. Денивелацията от вр. Кордуна до м. Гроба е 650 м. В северния край на м. Гроба пътеката влиза в гората и се раздвоява. На северозапад по билото на рида Заногата и през местността Пресяката слиза немаркирана пътека към гр. Етрополе. На разклона маркираната пътека продължава от източната страна на рида Заногата, като слиза на север към Етрополския манастир. Първоначално се върви през млада изкуствено засадена борова гора. Заради тази гора местността на север се нарича Смесената гора. В местността Смесената гора се намира един от изворите на Бабина река. От този извор изтича един от основните притоци на реката, който се стича на изток към долината на Стара река. Гората е гъста, но опасност от изгубване няма, защото пътеката е широка, а маркировката гъста. По билото на рида Заногата на север са разположени три безименни гористи връхчета. Пътеката заобикаля от изток първия от тях - връх Кота 1312, слиза на запад към дола между първия и втория връх Кота 1352 и там се разширява до черен път. Черният път заобикаля от изток и втория връх, и излиза на водоравната поляна Долната просяка /Бабина поляна/ с гледка назад към главното било на юг и на изток към долината на Стара река. По време на Втората българска държава по рида Заногата минавала границата между Търновското и Видинското царства. За да се знае откъде минава границата през горите по рида Заногата били изсечени две просеки. Просеките били наречени Горна и Долна Просяка. Горната Просяка минавала по билото на рида, а Долната Просяка източно и малко под него. От местността Гроба дотук двете малки връхчета по билото на рида се заобикалят общо за 40 мин. /140 мин. мин. след началото/. При втория и най-висок връх ридът Заногата се разделя на две. Единият му край завива на североизток и слиза към с. Ямна. Този рид се нарича Суха равен. Вторият рид се нарича Чернивръшки /Етрополски/ рид и завива на северозапад към гр. Етрополе. Бабина поляна се намира в най-горната част на рида Суха Равен.

     От поляната черният път завива на северозапад и стръмно слиза към долината между двата рида. Отляво на пътя остава третият поред билен връх Кота 1231. По черния път се слиза 20 мин. до втора поляна в местността Суха равен /160 мин. общо/. От едната до другата поляна се преодоляват около 150 м. денивелация. Местността Суха равен е много красива, заобиколена е от букови и борови гори и по нея има няколко понора. Някога тук имало горски дом, от който сега са останали само руини. До пътя са останките и на две пресъхнали чешми. На поляната Суха равен от пътя в източна посока се отделя маркирана с бяло-жълто-бяло пътека към водопад Враната вода. От поляната към Етрополския манастир се продължава по черния път и след 10 мин. се достига до разклон /170 мин./. От черния път на север се отделя пряка и добре маркирана с двойна маркировка пътека към манастира. Натам може да се продължи и по черния път, но той много заобикаля. Пътеката се спуска струмно през букова гора в местността Здравеца. Върви се покрай дълбоко сухо дере. След 15 мин. и още 200 м. денивелация пътеката извежда до извора Варовитец дал името на манастира /185 мин./. Под стръмен склон покрит с букова гора има два извора. Около по-големия извор е изградена стена с камъни. Между извора и манастира е изграден нов кът за отдих с пейки, маси и дървени шезлонги. Етрополският манастир Варовитец е изграден върху нанос от бигорови скали. Тези бигорови наносни камъчета са били изхвърляни милони години наред от извора Вароветиц. По този начин се е оформила равна площадка дълга около 100 м. В миналото на тази площадка била изградена наблядателна кула от която следели трафика по пътя под манастира. Днес останките от тази старинна наблюдателна кула се намират под манастирските сгради. От манастира към гр. Етрополе се продължава в северозападна посока по шосето.

    По асфалта се върви 10 мин. до много остър завой на север /195 мин./. Точно на завоя шосето се изоставя и се продължава по маркирана пътека през гората в западна посока. Маркировката е бяло-жълто-бяло, а пътеката е широка и добре отъпкана. Постепенно се слиза до края на гората. Денивелацията от манастира до града е 250 м., но спускането е равномерно разпределено и не се усеща. Върви се почти водоравно през местността Хумата, на границата между горския пояс и полето. След 35 мин. се минава покрай градските гробища и през голи поляни се влиза в източния край на града /230 мин./.

 

76

На вр. Кордуна

72

Ридът Заногата от вр. Кордуна до гр. Етрополе

 46

Местността Гроба

 

82

Маркировка по пътеката към гр. Етрополе

83

В долната си част пътеката постепенно се разширява до черен път

86

Разклонът на Бабина поляна от източната страна на м. Пресяката

94

Разклонът в местността Суха Равен

97

Пътеката от Суха Равен към Етрополския манастир

99

Кътчето за отдих между извора Варовитец и Етрополския манастир

101

Извор Варовитец

103

Етрополски манастир Света Троица /Варовитец/

109

Храмът вътре в манастира

112

Пътеката от Етрополския манастир към гр. Етрополе в местността Хумата

115

Най-долният край на пътеката над гр. Етрополе

2014-02-03 191050

Профил на маршрута

Прочетена 2187 пъти
   

В сайта са ползвани карта и GPS тракове от www.bgmountains.org

   
 
© ПЕЛИТКО - Планински пешеходен туризъм