53.1. х. Хайдушка песен-Яворов рид-вр. Турлата-седловина Богое-х. Васильов

Оценете
(0 гласа)

53.1. х. Хайдушка песен-Яворов рид-вр. Турлата-седловина Богое-х.Васильов – качване

Денивелация – 450 м., време на движение – 4.00 – 4.30 часа, разстояние – 13.2 км.

Маркировка: от х. Хайдушка песен до Яворов рид – бяло-зелено-бяло, от Яворов рид до х. Васильов  - бяло-синьо-бяло и ЗКМ

 2014-02-12 135241

    Изтегли: GPS трак

    

    От паркинга под х. Хайдушка песен се тръгва на запад. Река Камачарска се пресича по брод, влиза се в букова гора и се продължава стръмно нагоре. Върви се по вододелния рид Кашка, който разделя реките Камачарска от юг и Араганов дол от север. След 20 мин. стръмно изкачване пътеката минава покрай две стари вили и излиза от гората при черен път. Продължава се по черния път, който прави остър завой на север и след 10 мин. достига до две обновени и ремонтирани вили /30 мин. след началото/. Минава се между двете вили и веднага след тях се стига до троен разклон. Разклонът е добре  маркиран с табелки и маркировъчен кол. При разклона черният път се разделя на две. Единият му край слиза на север в долината на Камачарска река и по нея продължава към с. Чифлик. Вторият му край продължава на запад към долината на река Араганов дол. На разклона се отделя и маркирана пътека, която по билото на рида Кашка се изкачва в южна и югозападна посока към вр. Кашка /1502 м./. По тази пътека може да се отиде до хижите Козя стена и Ехо. От разклона към х. Васильов се продължава по черния път на запад към долината на р. Араганов дол.

    Черният път върви водоравно по северния склон на рида Кашка, като навлиза дълбоко навътре в долината на р. Араганов дол. От лявата страна на пътя остава билото на рида Кашка, по което е пътеката към вр. Кашка, а от дясната страна е р. Араганов дол. Склоновете от двете страни на реката са покрити с гъсти гори и гледките липсват. 15 мин. след разклона се достига до бариера и нов разклон /45 мин. общо/. Черният път се разделя отново на две, като се продължава по дясното разклонение. Левият път  също се изкачва към вр. Кашка. Дясното разклонение продължава на северозапад, като пресича изворната област на река Араганов дол. Плавно и неусетно пътят достига на запад до подножието на Яворов рид и започва да се изкачва към билото му в северна посока. От вилите до подножието на Яворов рид пътят е почти водоравен. Оттук до билото на рида се изкачват около 150 м. денивелация. Пресичат се потоците, които образуват Араганов дол и се излиза на поляни под билото на рида. На една от поляните, вдясно от пътя, има самотна къща. След поляните се влиза в гората, черният път се изоставя и се продължава по добре маркирана и широка пътека към билото на Яворов рид. 60 мин. след втория разклон при бариерата се излиза на билото на рида /105 мин./.

     Яворов рид свързва Стара планина с Васильовска планина. Ридът е и вододел между изворните области на реките Вит на запад и Осъм на изток. По билото на рида има черен път, който ползва трасето на древен римски път. На билото на Яворов рид пътеката откъм х. Хайдушка песен се събира с пътеката откъм хижите Ехо и Козя стена. От разклона към х. Васильов се продължава със слаб наклон на север. По пътя има нова и гъста маркировка – бяло-синьо-бяло, както и ЗКМ. Ориентир напред е вр. Турлата /турла - овчарник с кръгла ограда//1297 м./, около който има сечища и множество черни пътища. В подножието на вр. Турлата трябва да се продължи по черен път на северозапад. Маршрутът от разклона до х. Васильов е подробно описан в маршрут 50.1. От разклона за х. Хайдушка песен до х. Васильов се върви около 100 мин. /205 мин./

 

41

 Хижа Хайдушка песен

45

 Паметникът на Тодор Каблешков до хижа Хайдушка песен

44

 Разклонът до хижа Хайдушка песен

87

Разклонът от южната страна на вр. Турлата

 

88

 Разклонът от западната страна на вр. Турлата

90

Разклонът към Драгоманов дол

50

 Седловина Богое

51

По римския път към хижа Васильов

52

От пътя към село Шипково

53

Ветрогенераторите над хижа Васильов  

54

 Хижа Васильов

 

2014-02-12 135309

 Профил на маршрута

Прочетена 2153 пъти
   

В сайта са ползвани карта и GPS тракове от www.bgmountains.org

   
 
© ПЕЛИТКО - Планински пешеходен туризъм