53.2. х. Хайдушка песен-заслон Дачо Дачев-седловина Ветровити преслап-х. Козя стена

Оценете
(0 гласа)

53.2. х. Хайдушка песен-заслон Дачо Дачев-седловина Ветровити преслап-х. Козя стена-слизане

Денивелация – 650 м., време на движение – 1.30 – 2.00 часа, разстояние – 4.6 км

Маркировка: от х. Козя стена до седловина Ветровити преслап – бяло-червено-бяло, от седловина Ветровити преслап до х. Хайдушка песен - бяло-зелено-бяло

 2014-02-12 140213

Изтегли: GPS трак

    

      От хижа Козя стена се тръгва по пътеката Ком-Емине на североизток. Върви се по голи поляни южно от главното било. След 15 мин. водоравен ход се достига до седловина Ветровити преслап. Седловината се намира между върховете Котето /1600 м./ от запад и Кучето /1620 м./ от изток. В средата на седловината е паметника на загиналия от лавина хижар Петко Дачев. През зимата склоновете на Котето и Кучето са лавиноопасни, като хижаря Петко Дачев не е единственият загинал на това място. При сняг от х. Козя стена до седловината и на изток от нея трябва да се върви само по билото на планината. На седловина Ветровити преслап има разклон, при който от билната пътека КЕ се отделя на североизток маркирана пътека към х. Хайдушка песен и с. Чифлик. От главното било на планината при вр. Кучето в северна посока се отделя ридът Тумин дял /тумин - тъмен/. Този рид е вододел между реките Рогачева /рогачева - от елен-рогач/ и Камачарска /камачарска - вадели са воденични камъни от реката/ от запад и Козещица от изток. От разклона на седловина Ветровити преслап пътеката за х. Хайдушка песен и село Чифлик продължава на североизток, като подсича водоравно вр. Кучето от запад. През зимата западните склонове на вр. Кучето са лавиноопасни. При сняг слизането от седловина Ветровити преслап към х. Хайдушка песен трябва да стане, като първо се изкачи вр. Кучето и после се продължи по билото на рида Тумин дял на север. Зимната пътека е частично обезопасена с късо метално  въже и ЗКМ. При летния вариант вр. Кучето се заобикаля от запад, като за кратко се влиза в гора. 10 мин. след седловина Ветровити преслап пътеката излиза на равна скалиста площадка на билото на рида Тумин дял/25 мин. след началото/. От площадката се открива панорама на юг към главното било на планината и на запад към долината на Рогачева река. Денивелацията х. Козя стена дотук е незначителна. След площадката се влиза в буковата гора от северната страна на вр. Кучето. Започва стръмно спускане по билото на Тумин дял и 20 мин. след панорамната площадка се достига до разклон /45 мин. общо/.

     При разклона пътеката се раздвоява. Единият й край продължава на североизток към с. Чифлик. Тази пътека слиза по билото на  рида Тумин дял, а маркировката й е бяло-жълто-бяло. Другият край на пътеката продължава на северозапад към х. Хайдушка песен, като се спуска по много стръмния западен склон на Тумин дял. Маркировката по тази пътека е бяло-зелено-бяло. До самия разклон има малка горска полянка, на която се намира заслон Дачо Дачев. Заслонът представлява малка дървена колиба, около която са поставени няколко големи информационни табели. Денивелацията от панорамната площадка до поляната със заслона е около 150 м. От заслон Дачо Дачев пътеката към х. Хайдушка песен се спуска още по-стръмно надолу. Върви се през букова гора, без панорамни гледки. Пътеката е широка и добре маркирана, а на по-стръмните места извива на серпентини. Ориентир при слизането е дълбоката долина на Рогачева река от ляво на пътеката. Под пътеката вляво към долината на реката е скалният феномен Рогачевите камъни. След 35 мин. стръмно спускане се достига до пейка /80 мин./. От заслона до пейката са преодолени още около 400 м. денивелация. При пейката пътеката рязко завива на запад. Спускат се още 100 м. височина и 10 мин. след пейката се излиза в местността Рогачева гора при х. Хайдушка песен /90 мин./. Хижата е построена при водослива на реките Рогачева и Камачарска /реката се нарича Камачарска, защото от нея са вадени камъни/. Двете реки са разделени от рида Стълбата. На 10 мин. южно от хижа Хайдушка песен, на рида Стълбата, има паметник. Паметникът е на мястото на което е заловен от турците водачът на априлското въстание Тодор Каблешков. От хижата до с. Чифлик има асфалтиран път – 5 км.  

 

25

 Хижа Козя стена

54

Към х. Козя стена и седловина Ветровити преслап

26

 От х. козя стена към върховете Кучето и Боба 

 29

 Паметникът на седловина Ветровити преслап

 30

 Разклонът на седловина Ветровити преслап

 33

 От седловина Ветровити преслап назад към вр. Котето

34

Седловина Ветровити преслап от панорамната площадка 

38

Маркировката на разклона за село Чифлик

39

Заслон Дачо Дачев

41

Хижа Хайдушка песен

44

Разклонът до хижата

45

Паметникът на Тодор Каблешков до хижа Хайдушка песен

2014-02-12 140244

 Профил на маршрута

Прочетена 2428 пъти
   

В сайта са ползвани карта и GPS тракове от www.bgmountains.org

   
 
© ПЕЛИТКО - Планински пешеходен туризъм