52.1. х. Васильов-седловина Богое-седловина Кашка-вр. Ушите-х. Козя стена

Оценете
(1 глас)

52.1. х. Васильов-седловина Богое-вр. Кашка-вр. Ушите-х. Козя стена – качване

Денивелация – 400 м., време на движение – 4.00 – 4.30 часа, разстояние – 15.8 км.

Маркировка: от х. Васильов до вр. Ушите – бяло-синьо-бяло и КЗМ, от вр. Ушите до х. Козя стена – бяло-червено-бяло и КЗМ

2014-02-12 134521

Изтегли: GPS трак

    

    От х. Васильов към х. Козя стена се тръгва по черен път в югоизточна посока. Зад гърба остава вр. Васильов /1490 м./ - най-високият връх на Предбалкана. Отляво на пътя е долината на р. Ръждавец,  в дъното на която се вижда с. Шипково. От х. Васильов до главното било на Стара планина при вр. Ушите /1637 м./ се върви по стар римски път водещ на юг към гр. Клисура. Около хижа Васильов най-добре си личи, че пътят е римски. Съвременният черен път е много широк, водоравен, добре вкопан в хълма и без коловози. 20 мин. след хижата пътят достига до западното подножие на вр. Смоян /смоян - от думата смолян - мек//1317 м./. От това място на югозапад се спуска маркирана пътека към с. Рибарица. След разклона пътят заобикаля от запад в. Смоян и продължава на югоизток. 20 мин. по-надолу пътят заобикаля от запад и вр. Богое /1276 м./ и слиза на седловина Богое /40 мин. след началото/. Разстоянието от х. Васильов до седловина Богое е около 3.5 км. Седловина Богое е граница между Стара планина и Васильовска планина, която е част от Предбалкана. През седловината минава шосето между селата Шипково и Рибарица. Шосето се пресича и се продължава по римския път на юг. Пътят следва билото на Яворов рид, който свързва Стара палнина и Предбалкана. Напред по Яворов рид на няколко пъти се редува влизане в гора, излизане на поляна и изкачване на ниско връхче. 40 мин. след седловина Богое пътят заобикаля възловия връх Турлата /турла - кошара ограден с кръгла ограда//1297 м./ от запад и излиза от южната му страна /80 мин. общо/. Няколко минути по-късно се достига до разклон, при който вляво от пътя се отделя маркирана пътека към  х. Хайдушка песен /90 мин./. След разклона се продължава на югозапад по оголеното и равно било на Яворов рид. 20 мин. след разклона за х. Хайдушка песен се достига до дълбоката седловина Печковец /110 мин./. Седловина Печковец се пресича от изток на запад от черен път. По този път може да се слезе на запад по страничния рид Зелениковец към с. Рибарица и на изток по Араганов дол към с. Чифлик. Пътят за х. Козя стена пресича седловина Печковец и след нея започва по-стръмно да се изкачва към вр. Кашка /1502 м./.

    Над седловината се влиза за кратко в букова гора. Минава се край информационна табела за начало на парк Централен Балкан и след 10 мин. се излиза в началото на просторната поляна Кашка /120 мин./. Оттук се вижда и вр. Кашка, до който се върви с леко изкачване още 20 мин. /140 мин./. Денивелацията от разклона за х. Хайдушка песен до вр. Кашка е 300 м. От източната страна на върха се отделя втора маркирана пътека към х. Хайдушка песен. От вр. Кашка на изток се спуска вододелния рид Кашка между реките Араганов дол от север и Камачарска река от юг. Маркираната пътека към х. Хайдушка песен слиза по билото на рида Кашка и достига до  водослива на Камачарска и Рогачева река, където е хижата. От вр. Кашка към х. Козя стена се продължава на юг по Яворов рид, като пътеката се раздвоява. Лятната пътека върви почти водоравно по източния склон на рида, а зимната пътека следва неотклоннно билото. Пътеката описва широка дъга западно над изворите на Камачарска река през местността Червени брег. С леко изкачване 35 мин. след вр. Кашка се излиза на главното било югоизточно от вр. Ушите /185 мин./. Мястото при което пътеката достига до главното било на планината се нарича Капуджика, Портата, Вратцата, Малката вратца. Това е тясно, изсечено в скалите място, през което минава римския път. От северната страна на тясното място е построена малка крепост от типа дема - преградна стена, която учените наричат Тракийска преградна стена. Тя е под формата на бумеранг с ъгъл, насочен на североизток, и страни насочени на запад и юг. От Портата трасето на римския път продължава по главното било на юг към хижа Ехо. Оттук към х. Козя стена тръгва на изток по пътеката Ком-Емине. Частта от Троянска планина от вр. Ушите до  седловината, източно от вр. Козя стена, се нарича Кенда Балкан. Билото на планината от вр. Ушите до седловина Ветровити преслап на изток се нарича Трионите. След вр. Ушите  първоначално се върви от северната страна на билото. След 10 мин. се излиза на билната поляна Маркова ливада /195 мин./. От източния край на Маркова ливада до вр. Козя стена пътеката се нарича Коли кон. През зимата местността е лавиноопасна и трябва да се върви само по билото. Наскоро пътеката в тази част на планината беше премаркирана, като сега има две маркирани пътеки една под друга. С табелки в началото на пътеките е указано по коя от двете пътеки трябва да се върви. Лятната пътека няколко пъти се прехвърля от север и от юг на билото и 55 мин. след Маркова ливада достига до местността Хайдут чешме, където е хижа Козя стена /250 мин./. 

54

Хижа Васильов

53

Ветрогенераторите над хижата

52

От хижа Васильов към село Шипково

51

По римския път към седловина Богое

50

Седловина Богое

88

Разклонът западно от вр. Турлата

87

Разклонът южно от вр. Турлата

80

Седловина Печковец

79

Разклонът на седловина Печковец

77

Местността Кашка е вр. Кашка

71

От вр. Кашка назад към местността Кашка

69

От вр. Кашка към главното било

67

Разклонът южно от вр. Кашка

49

Портата при вр. Ушите

16

 От х. Козя стена към вр. Маркова ливада най-вляво на снимката

15

 Хижа Козя стена

 

2014-02-12 134548

Профил на маршрута

Прочетена 3067 пъти
   

В сайта са ползвани карта и GPS тракове от www.bgmountains.org

   
 
© ПЕЛИТКО - Планински пешеходен туризъм